BULUT SİSTEMLERİ ÇÖZÜMLERİ

  • Evokod
  • Bulut Sistemleri Çözümleri

Bulut Sunucu Hizmetlerimiz ile Tanışın

Bulut sistemleri, her geçen gün artan ve küreselleşen rekabet koşullarını içinde barındıran, risk ve çeşitli fırsatları da olan belirsizlik ortamında işletmelerin iş yapış şekillerini sağladığı imkânlarla değiştirebilen ve onların daha müşteri odaklı olmalarını sağlayan inovatif bir dönüşüm sürecidir. Günümüz teknolojisinde bulut çözümleri ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve barınma gibi temel sistemleri, veri merkezlerinde internet aracılığı ile servis olarak sunmaktadır. Yedekleme, depolama, sanallaştırma, felaket kurtarma senaryosu, mobil uygulamalar ve web sitesi yayınına kadar istenilen her türlü bilişim senaryosuna uygun sistem ve uygulama bulut çözümleri üzerinden yürütülmektedir. Kaynakların doğru yönetildiği bir bilişim altyapısı için her büyüklükteki işletmeler bulut çözümlerini kullanmaktadır.

EVOKOD Bilişim, bulut yapılarına entegrasyon sürecinde uçtan uca süreç yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir. Kurum ve kuruluşların mevcut yatırımları güçlendirirken; BT esnekliğini arttıran bulut mimarisinin oluşturulmasının yanı sıra SLA’leri ve mevcut uygulamaları etkilemeden veri güvenliğini, uyumluluğunu ve kontrolünü sürdürülebilir kılmayı hedefleyen danışmanlık hizmetleriyle, kurumlara özel altyapıların hayata geçirilmesini sağlamaktadır. Bulut sistem çözümleri sayesinde kurum ve kuruluşlar donanım bağımlılığından kurtulmakta, iş süreçleri hızlanmakta ve süreklilik sağlanmakta, hizmet kalitesi artmakta, istenilen her uygulamaya ve her kaynağa her yerden erişilebilmekte, bu yapılarda operasyonel maliyetler düşmekte, esneklik ve verimlilik elde edilmektedir.

Neden Buluta Geçilmeli ?

  • Değerli finansal ve personel kaynakları sağlayarak verimliliği geliştirmek,
  • Hız ve çeviklikteki ani kazancınızın yanı sıra işlerinizi modernleştirmeye odaklanarak yeni kaynaklar sağlamak,
  • Daha esnek ve güvenli bir IT ortamına geçiş yaparak işiniz ve faaliyetleriniz üzerindeki riskleri azaltmak.
Scroll to Top