LOGO BORDRO PLUS

İşletmeniz Güçlü, Bordro Süreçleriniz Verimli

İnsan kaynağının finansal sonuçlar üzerindeki etkisi her geçen gün daha net görülüyor. Dolayısıyla, bu kaynağın gerek yasal gerekse operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda en iyi şekilde yönetilmesi de giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu süreçte işletmelerin ve insan kaynakları ekiplerinin en büyük yardımcısı, otomasyon bazlı teknoloji çözümleri oluyor. İnovatif çözümleriyle İK ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşlamaya odaklanan Logo, bu kapsamda geliştirdiği Logo Bordro Plus ile İK departmanlarını bordrolama iş yükünden kurtarıyor. Çalışanların bordro süreçlerinin eksiksiz bir şekilde yönetilmesini sağlayan Logo Bordro Plus kolay kullanım, esnek yapı, zaman ve maliyet tasarrufu ile yüksek verimlilik sunuyor.

logo bordro plus ekran1

Logo Bordro Plus ile iş Yükünüzü Azaltın, Verimliliği Artırın

İnsan kaynağı süreçlerinde özellikle bordrolama, izin yönetimi, borç-alacak yönetimi gibi operasyonlar yoğun zaman ve emek gerektiriyor. İK ekipleri açısından zaman baskısı yaratan bu operasyonları otomatize etmek hem iş gücü kaybını önlüyor hem de manuel uygulamalardaki hataları en aza indiriyor. İK süreçlerinin yönetiminde uzun yıllara dayalı deneyiminden yararlanan Logo, emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerinde de sektörün en köklü çözümlerinden Logo Bordro Plus ile fark yaratıyor. Logo Bordro Plus çözümü, İK departmanlarının bordro işlemlerini hızlı ve hatasız gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Ayrıca işlem takibinin kolaylığı sayesinde işletmelerin operasyonel maliyetleri de düşüyor.

Logo Bordro Plus Süreçlerine Ne Kazandırır?

  • Süreç Otomasyonu ile Bordro işlemlerinde Hız ve Verimlilik
  • Tek Ekran Üzerinde Kolay ve Etkili Takip
  • Zaman ve Maliyet Tasarrufu
  • Yasal Mevzuata Tam Uyum
  • ERP ve İŞG Çözümleriyle Entegrasyon
  • Bütçe Simülasyonu
  • BES Uygulamalarında Kolaylık

Tüm Sicil Bilgileri Tek Ekranda

Çalışanların işe giriş ve işten ayrılma süreçlerindeki belgelerin oluşturulması ve saklanması, geçmişe yönelik raporlama, sicil kartlarının yönetimi gibi karmaşık süreçlerin hızlı ve hatasız yapılması büyük önem taşıyor. Bu gibi işlemler aynı zamanda da İK ekipleri açısından ciddi bir iş yükü ve emek anlamına geliyor.

Logo Bordro Plus, standart olarak sunulan Sicil Yönetimi’yle, sicil kartları ve tüm yasal evrakların oluşturulma takibini kolaylıkla yapmayı sağlıyor. Logo Bordro Plus ile oluşturulan sicil kartları, fotoğraf veya imza gibi bilgilerin yanı sıra ayakkabı numarası, eldiven ölçüsü, baret ölçüsü gibi bilgilerle kişiselleştirilebilirken, kart üzerindeki bilgiler de ilgili mercilerle e-posta yoluyla paylaşılabiliyor. Çözümün Dokümantasyon Takibi özelliği, sicille ilişkilendirilmiş dosyalara hızlı erişim sağlarken, oluşturulan Zaman İzli Kayıtlar da tüm sicil ve kanun bilgilerindeki değişikliklere eksiksiz şekilde ulaşmayı ve bu çerçevede geçmişe dönük raporlama yapabilmeyi mümkün kılıyor. Eski personel takibi ve bir çalışanın ayrıldıktan sonra işe tekrar girişi gibi işlemler de aynı sicil kartı üzerinden yapılabiliyor; böylece tekrar sicil kartı açmaya gerek kalmıyor. Çalışanlara verilen ödüller ya da ihtarlar ile zimmetli varlıkların takibi de Logo Bordro Plus üzerinden kolayca yapılabiliyor.

Diğer taraftan, şirket içindeki görev değişiklikleri de Logo Bordro Plus’ın Sicil Yönetimi sayesinde sisteme kolayca işlenebiliyor. Çözümün Toplu Atama özelliği kullanılarak kuruluş-iş yeri-bölüm birim değişiklikleri toplu olarak tek adımda sisteme girilebiliyor.

Bordro Süreçlerinizi Hızlandırın

İşletmelerde her ay yapılması zorunlu olan bordro işlemleri, İK departmanları için en büyük iş kalemlerinden birini oluşturuyor. Bu süreci otomatik hale getiren Logo Bordro Plus, personele ait bordro hesaplamaları için gereken her türlü özlük bilgisi ve tahakkuk işlemlerinin Bordro Yönetimi’yle zahmetsizce yapılmasını, hesaplama dönemlerinin de ödeme günlerine göre uyarlanabilmesini sağlıyor. Birden fazla işletmeyi kapsayan şirket gruplarına da büyük avantaj kazandıran Logo Bordro Plus, aynı grup bünyesindeki tüm iş yerlerinin bordro işlemlerini tek bir noktadan toplu olarak takip etmeyi sağlıyor. Hazırlanan maaş bordroları, tüm çalışanlara e-postayla gönderilebiliyor ve böylece İK departmanının iş yükünde ve kağıt maliyetlerinde ciddi bir düşüş sağlanıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatlarına tam uyumlu çalışan Logo Bordro Plus ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, İşe Giriş Çıkış Belgesi, e-Bildirge gibi belgeler hazırlanıp sistem içinden SGK’ya aktarılabiliyor. SGK bildirgeleri de dahil olmak üzere tüm resmi bildirgeler için son basım tarihleri ve zaman aşımları konusunda uyarı gönderen sistem, ilgili işleme doğrudan erişim imkanı da veriyor. Ayrıca asgari ücretin SGK taban matrahının altında kalması durumunda sistem otomatik olarak hesaplama yaparak bunu bordroya yine otomatik olarak yansıtabiliyor. Teknopark, Ar-Ge ve diğer tüm istihdam yasaları ve teşvikleri de sistem üzerinden hesaplanabiliyor.

Logo Bordro Plus, yasal bordrolama süreçlerine ek olarak personelin iş devamlılığı ve puantaj hesaplamalarını da kolaylaştırıyor. Tablolama Aracı ile tüm puantaj bilgileri hızla işlenip sisteme aktarılabiliyor. Puantaj hesaplamalarında formül kullanımına imkan veren Logo Bordro Plus ile çalışanların hak, ödeme, puantaj gibi değerlerinin tamamı ya da çoğu aynı olduğunda, iş yeri bazında dönem kapatılarak toplu puantaj hesabı yapılabiliyor. Böylece her çalışan için ayrı ayrı işlem yapılmasına gerek kalmıyor ve İK ekipleri kayda değer oranda zaman tasarrufu elde ediyor. Puantör Girişi seçeneği sayesinde puantaj hesaplamaları Excel’den sisteme aktarılabiliyor ve puantaj kartına yansıtılıyor. Önceden açılmış puantaj kartları ise Puantör Veri Aktarım işlemi ile ilgili personelin kartına doğrudan aktarılabiliyor. Sendikalı personel için de sendika takipleri yapılıp aidatlar istenen formüle göre otomatik olarak bordrodan kesilebiliyor.

Birçok farklı işlemin Logo Bordro Plus üzerinden yönetilip takip edilmesi sayesinde dövizli maaş, borç/avans ve raporlama işlemleri kolaylaşırken, toplu ücret ayarlama, tahakkuk toplamları, masraf merkezi dağıtım raporu, kıdem ihbar yükü gibi raporlar da çok kısa sürede alınabiliyor.

Logo Bordro Plus’ın Logo portföyünde yer alan Logo GO 3, Logo Tiger 3 ve Logo Tiger 3 Enterprise ERP çözümleriyle kusursuz entegrasyonu sayesinde, bordro ve borç işlemleri otomatik olarak muhasebeleştirilebiliyor.

İş Akışında Otomasyon

Bordro işlemlerinin tamamını İş Akış Yönetimi’yle otomatik hale getiren Logo Bordro Plus, bu sayede süreçlerinizi daha izlenebilir ve yönetilebilir hale getiriyor, Bu da hata oranlarının önemli ölçüde düşmesini sağlıyor. Sisteme aynı veya farklı tipteki kullanıcılar bilgi gönderebiliyor, iş talebi oluşturabiliyor ve bu taleplerin sonuçlarını takip edebiliyor. Ayrıca belirli bir akışa bağlı olan süreçler için tanımlamalar yapılabiliyor. Örneğin, işe yeni başlayan bir çalışan için veri girişi yapılması gereken kartlar sırasıyla sisteme tanımlanıyor, Böylece kartlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan, tüm işlem adımları kolayca yerine getirilebiliyor,

Borç ve Avans Takibini Kolaylaştırın

İnsan kaynakları süreçlerinin en hassas ve takip gerektiren aşamalarından biri de borç ve avans gibi ödemelerin kontrolünü sorunsuz bir şekilde sağlamak. Logo Bordro Plus Borç & Alacak Yönetimi ile çalışanların iş avansları, maaş avansları ve masrafları yakından takip edilebiliyor. Çalışanların şirketten aldığı borçlar sistem üzerinde taksitlendirilip ödeme planları belirlenebiliyor. İcra ya da nafaka gibi özel borçlar için de kesinti tutarları ücret bazında yine Logo Bordro Plus üzerinden tanımlanıp formüle edilebiliyor,

Çalışan İzin İşlemlerini Kolaylıkla Takip Edin

Logo Bordro Plus’ın İzin Yönetimi özelliği, çalışanların izinlerini en doğru şekilde planlamaya ve izlemeye olanak tanıyor. İzin hak edişleri; işe giriş veya terfi tarihlerine göre otomatik hesaplanabiliyor, kullanılmış yıllık izinler ve eksik günler takip edilebiliyor, izin raporu ile kalan izin günlerine bağlı olarak izin paraları raporlanabiliyor.

Verilerinizi Doğru Analiz Edin

Bir kurumun en değerli varlıklarından biri de verilerdir. Logo Bordro Plus’ın Analiz ve Raporlama aracı, ihtiyaç duyulan raporları işletmeye özel olarak tasarlayıp kurumsal verileri doğru kararlara dönüştürmeye olanak sağlıyor. Rapor Tasarım Aracı ile işlemlerin kaydedileceği standart formlar ve bu işlemlerin sonuçlarını analiz ederek gerekli kararların alınmasına yardımcı olacak standart raporlar, herhangi bir programlamaya ihtiyaç olmadan kolayca oluşturulabiliyor. Kolay Tasarım Aracı ile de raporlarda şirket logosu, grafikler, çizimler gibi görsel değişiklikler yapılabiliyor. Zengin formül kullanımı ile sistemde tutulan alanlara ek yeni alanlar tanımlanıp raporlar e-posta ile bir başka kullanıcıya gönderilebiliyor. Rapor Üretici özelliği de ürün veritabanındaki her türlü bilgiye sorgulama cümleleriyle ulaşabilme ve sonuçları rapor formatında alabilme imkanı sunuyor. Diğer taraftan, Logo Bordro Plus çalışanların veya insan kaynakları süreçlerinin risklerini belirleyecek risk analizleri de yapabiliyor. Böylece stratejik iş kararlarında operasyonel sürprizleri en aza indirebiliyor. Pivot Tablolama özelliğiyle de analiz gerektiren veya karar sÜreçlerİnİ etkileyecek Olan veriler esnek bir şekilde düzenlenebiliyor.

Daha Fazlasını İsteyenler için

Logo Bordro Plus kapsamında sunulan özelliklerin yanı sıra, isteğe ve ihtiyaca bağlı olarak sunulan ek modüller de işletmenizin operasyonel iş yükünü hafifletiyor. Ücret Simülasyonu Modülü; çalışanların tüm zam oranlarını (yemek, ikramiye, maaş oranları vb.) yıllık ve çeyrek dönemler başta olmak üzere, zaman kısıtlaması olmadan hesaplayarak bütçe simülasyonu oluşturuyor. Aynı zamanda çalışan sayısındaki değişikliklerin bütçenize getireceği maliyet yansımaları da bu şekilde ölçümlenebiliyor. Logo Bordro Plus çözümünün isteğe bağlı modüllerinden bir diğeri olan BES Otomatik Katılım Entegrasyonu Modülü, bireysel emeklilik şirketleri ile gerçekleştirilen entegrasyonlar sayesinde operasyonları hızlı ve pratik bir şekilde yönetmeyi sağlıyor. Sözleşme açılış işlemlerinin, sözleşmelere aktarılacak katkı payı tahsilat süreçlerinin Logo Bordro Plus üzerinden gerçekleştirilmesi de katılımcılara güncel durumlarını kolayca sorgulama imkanı sunuyor.

Tam Entegrasyon, Kesintisiz iş Takibi

Logo Bordro Plus çözümü, Logo Tiger HR ve Logo Tiger 3 ERP çözümleriyle de tam entegre çalışıyor. İK alanında kapsamlı Logo Tiger HR entegrasyonu sayesinde Sicil Yönetimi, Bordro İşlemleri, Borç/Avans Yönetimi, İzin Yönetimi, İş Akış Yönetimi, Avans Yönetimi, Analiz ve Raporlama gibi iş fonksiyonları son derece pratik bir şekilde yönetilebiliyor, ERP’de de Logo Tiger 3 ve Logo Tiger 3 Enterprise ile entegrasyon sonucunda, Logo Bordro Plus’a girilen verilerin şirket genelindeki tüm verilerle tutarlılığı sağlanırken, bordro ve borç işlemleri de otomatik olarak sistem üzerinden muhasebeleştirilebiliyor.

Ek Özellikler, Esnek Yapı

Logo Bordro Plus, günlük operasyonlarda zaman tasarrufu sağlayan, takip ve kontrol yükünü hafifleten, hataları en aza indiren Doküman Yönetimi ve Görev Zamanlayıcı gibi araçlar da sunuyor. Doküman Yönetimi’nin doküman-kayıt ilişkisi kurma özelliği sayesinde çalışanlarla ilgili dokümanlar sisteme yüklenip e-posta ile paylaşılabiliyor. Böylece evrak işlerinde zamandan tasarruf sağlanıyor. Ayrıca dokümanların kağıda basılması, kopyalanması, dosyalanarak arşivlenmesi gibi işlemlerin yol açtığı emek, zaman kaybı ve maliyetler en aza indiriliyor. Görev Zamanlayıcı ise takviminize tanımladığınız görevleri zamanı geldiğinde otomatik olarak çalıştırmaya başlayarak her görevin başlangıcı ve tamamlanmasında, tüm ilgili kişilere e-posta veya SMS yoluyla bildirim gönderiyon Tüm bu özellikler sayesinde gün içinde yapılması gereken pek çok rutin operasyonel işlem otomatize edilerek zaman ve emek tasarrufu sağlanıyor; bu zaman ve emek, daha stratejik işlere ayrılabiliyor.

Scroll to Top