LOGO FLOW

Dijital iş akışlarıyla işletmenizi güvenle yönetin

İşletmenizdeki tüm iş süreçlerinin takibi ve kontrolünü kolaylaştırmak için, dijital dünyanın imkanlarından yararlanın. Logo Flow ile iş akışlarınızı elektronik ortamda, belirli standartlar çerçevesinde gerçekleştirin ve hem verimlilik artışı hem de iş gücü ve maliyet tasarrufu elde edin.

logo flow ekran1

İşlerinizi elektronik ortama taşıyın, işletmenizi güvenle yönetin!

Her ölçekten işletmenin farklı noktalarında pek çok farklı iş süreci yürütülüyor. Bu süreçlerin kişilerden bağımsız olarak, doğru ve verimli şekilde sürdürülmesi ve kontrol altında tutulması ise iş verimliliğine önemli katkıda bulunuyor.

İş süreçlerinin oluşturulmasını, takip edilmesini ve sonuçlandırılmasını tamamen dijital ortama taşyan Logo Flow, iş akışlarının daha verimli ve sorunsuz gerçekleşmesini sağlarken; işletme genelinde standardizasyonu artırıyor, maliyetleri ve kayıpları azaltıyor.

Kullanıcı dostu tasarımıyla Logo Flow; işlerinizi hızlı, düzenli, kolay ve verimli şekilde yönetebilmenizi kolaylaştırıyor.
İş süreçlerinizin uçtan uca etkili kontrolünü ve yönetimini sağlayan Logo Flow ile rekabette her zaman bir adım öndesiniz!

Logo flow işletmenize neler kazandırır?

 • Daha hızlı ve verimli iş süreçleri
 • Standartlaştırılmış iş operasyonları ve süreç yönetimi
 • Zaman ve maliyet tasarrufu
 • Akış verilerine anlık erişim
 • Kaliteli ve hızlı bilgi paylaşımı
 • İzlenebilirliği yüksek bir çalışma ortamı
 • Doğru ölçümleme ile risklerin azaltılması
 • Darboğazların belirlenip hızlı aksiyon alınması
 • Daha güçlü ve etkili takım çalışması
 • Daha verimli zaman ve plan yönetimi
 • Mobil uyumlu arayüz sayesinde zaman ve mekandan bağımsız iş akış yönetimi

Tüm süreçlerde Etkili iş akış yönetimi

İşletmelerde verimliliği ve dolayısıyla da kârlılığı artırmanın en önemli bileşenlerinden biri de iş süreçlerini iyileştirmektir. iş akışını yeniden yapılandırmayı ve işletme genelinde standartlaştırmayı sağlayan Logo Flow, iş süreçlerini hızlandırıyor ve yönetim kalitesini artırıyor. İş akışının daha yalın ve sistemli hale gelmesiyle, tüm çalışanların görev ve sorumlulukları netleşiyor, yapılması gereken işler kısa zamanda tamamlanıyor. Bu da zaman ve maliyet tasarrufu anlamına geliyor.

Mobil ortamda da rahatlıkla kullanılabilen Logo Flow, işlerinizi sistematik hale getirerek girdilerin faydalı çıktılara dönüşmesini sağlayacak iş akışlarının tasarlanmasını, işletilmesini, yönetilmesini ve izlenmesini kolaylaştırıyor.

Otomatik süreç başlatma

Logo çözümlerinde ve diğer uygulamalarda yapılan işlemler arka planda izlenerek Logo Flow üzerinde otomatik olarak akış başlatılabiliyor. Başlatılan akışlar; belirli kişiler, ekipler ya da departmanlara görev olarak atanabiliyor. Atanmış görevler de yine sistem üzerinde görüntülenebiliyor ve mevcut görevler arasında arama yapılabiliyor.

Yetkilendirme ve yetki devretme

iş akış yönetimi için ihtiyaç duyulan bağımsız organizasyon grubu ve hiyerarşi tanımlamaları, yetki devirleri ve vekalet atamaları Logo Flow üzerinden kolayca yapılabiliyor. Böylece mevcut iş akışı içinde insan kaynağı en etkin şekilde yönetiliyor ve özellikle temel performans göstergeleri (KPI) anlamında verimlilik artışı sağlanıyor.

Zaman aşımı kontrolü ve anlık bilgilendirme

Logo Flow’un ayrıntılı yönetim ekranı ve zaman aşımı kontrolü, iş akış yönetiminin verimliliğini ve atanan görevlerin durumunu anlık olarak izlemeyi sağlıyor. Ayrıca e-posta bildirim özelliği sayesinde de görevlerde ya da planlamada oluşan değişiklikleri anında öğrenmek mümkün oluyor.

Güvenlik odaklı tasarım

Kağıt üzerinde yürütülen iş emri, onay, talep gibi süreçlerde evrakların kaybolma riskini ortadan kaldıran Logo Flow, aynı zamanda elektronik ortamda güvenliği de sağlıyor. Böylece iş akışı aksamadan, güvenli bir yönetim ortamı sağlanıyor.

Logo flow özellikleri

 • Form akış onay ve takip sistemi
 • Zamanlanmış görev yönetimi
 • Web tabanlı kullanım
 • Logo çözümleri ve diğer uygulamalar ile entegre iş akış yönetimi
 • Özelleştirilmiş aktivite ve fonksiyon
 • Sürükle-bırak iş akışı ve form tasarımı
 • Özelleştirilebilir dashboard
 • Yetkilendirme ve yetki devretme
 • Otomatik süreç başlatma
 • Zaman aşımı kontrolü
 • Anlık bilgilendirme desteği
 • Özel akış raporları

Üstün teknoloji

Logo Flow, her sektörden ve her ölçekten işletmenin iş akışlarını elektronik ortama taşıyarak standartlaştırıyor. Esnek teknolojik yapısı sayesinde, sektörün ve işletmenin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen Logo Flow, üstün teknoloji ile kullanım kolaylığını bir arada sunuyor.

Bir bütün olarak logo çözüm ailesi

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve İnsan Kaynakları (HR) kategorilerindeki Logo çözümleriyle entegre çalışabilen Logo Flow, bu entegrasyonlar sayesinde iş verimliliğini daha da artırıyor. Logo çözümlerinin yanı sıra Logo Çözüm Ortaklarının işletmelere ve sektöre özel geliştirdiği hızlı ve ekonomik uygulamalar da sisteme entegre edilerek fonksiyonlar daha da zenginleştirilebiliyor.

Değişikliklerin etkili yönetimi

İş akışları tasarlanırken, bir akışta yapılan işlem veya veritabanına yapılan kayıt, başka bir akışa etki edebiliyor. Logo Flow, akışın herhangi bir adımından sonra, atanan işleri paralel olarak çalıştırmaya veya akışın belirli adımlarında bekleme desteği ile sürece müdahale etmeye imkan tanıyor. Sistematik olarak tasarladığınız işleriniz için form içinde bir değerin değişmesine bağlı olarak akışın farklı yol alması sağlanabiliyor.

Özelleştirilmiş raporlar

Logo Flow üzerinde hazır bulunan raporlara ek olarak; kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen raporlar sayesinde işletmedeki tüm iş akışlarının tarihçesi ve mevcut durumu her zaman erişilebilir oluyor.

Özelleştirilmiş aktivite ve fonksiyon

Logo Flow’da yer alan standart bileşenlere ek olarak, özelleştirilmiş aktivite ve fonksiyon desteği ile artık özel projeler de akışlara dahil edilebiliyor. Böylece tüm iş süreçleri için entegre çözümler üretilebiliyor.

Çevreye katkı

Logo Flow sayesinde işlerini dijital ortama aktaran işletmeler, kağıt maliyetlerini ciddi düzeyde azaltabiliyor. Ayrıca kağıt israfının da azaltılmasıyla çevresel hassasiyetlere uyumluluk artırılıyor.

Scroll to Top