E-ÇÖZÜMLER

placeholder

e-Fatura

e-Dönüşüm sürecinin ilk adımlarından biri olan e-Fatura servisiyle, fatura alma ve gönderme süreçlerinizi Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun şekilde, güvenle ve hızla gerçekleştirin.

Daha Fazla
placeholder

e-Defter

Standartlara uygun şekilde ve düzenli olarak tutmak zorunda olduğunuz ticarî defterlerinizi Logo’nun e-Defter çözümüyle dijital ortamda kolayca oluşturun ve Gelir İdaresi Başkanlığına kolayca ibraz edin.

Daha Fazla
placeholder

e-Arşiv

Muhatabınızın e-Fatura kullanıp kullanmadığından bağımsız olarak e-fatura göndermek ve ikinci nüshaları dijital ortamda güvenle saklamak için Logo e-Arşiv fatura programına geçin.

Daha Fazla
placeholder

e-İrsaliye

e-İrsaliye, kâğıda basılı olarak kullanılan sevk irsaliyesinin elektronik versiyonudur. Bir işletme başka bir işletmeye, tesise veya şahsa göndereceği ticari bir ürünü sevk ederken, beraberinde muhakkak bir sevk irsaliyesi de bulundurmalıdır. Bu irsaliyede mühür, ilgili ürünün adı ve miktarı, göndericinin ticari sicil bilgileri, alıcının iletişim bilgileri gibi detaylar belirtilmeli; talep edildiğinde bu belge yetkililere ibraz edilmelidir. Her bir gönderimde bulunması gereken sevk irsaliyeleri, e-İrsaliye ile dijital ortama taşınır. Elektronik sertifikayla imzalanan e-İrsaliye, hukuken kâğıda basılı sevk irsaliyesiyle aynı özelliktedir. e-İrsaliye sayesinde sevkiyatlarda iş yükü azalır, insan kaynaklı hatalar ortadan kalkar, maliyet tasarrufu sağlanır, süreç daha hızlı ve verimli işler.

Daha Fazla
placeholder

e-Mutabakat

Mutabakat gibi zaman ve emek isteyen bir işlemi en kolay şekilde ve güvenle yönetmek için Logo e-Mutabakat çözümünü seçin.

Daha Fazla
placeholder

e-Ekstre

e-Ekstre, MT940 formatındaki (uluslararası elektronik hesap ekstre formatı) hesap ekstrelerini tek tuşla ERP sistemine alıp muhasebeleştirmeyi sağlar. e-Ekstre ile banka kısıtı olmadan tüm bankalara ait hesap hareketlerinizi ERP sisteminize alabilirsiniz. Uluslararası MT940 formatındaki tüm banka hesap hareketlerini ERP sistemine aktarmayı sağlayan e-Ekstre ile hesap hareketleri tek tuşla muhasebeleştirilebiliyor.

Daha Fazla
Scroll to Top