LOGO PROJE HİZMETİ

Logo Proje Hizmeti

Projeler, kurumların büyüme sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlarının şirket hedefleri ve şirket vizyonu doğrultusunda; başlangıç ve bitişi, bütçesi açıkça tanımlanmış hedef ve amaçlara ulaşma eylemlerinin her birisidir.

Bir projenin başarılı olabilmesi hedeflerin iyi tanımlanmış olmasına, şirketin üst düzey yöneticileri ve proje uygulayıcıları tarafından projenin sahiplenilmesine ve en başta performans kriterlerinin doğru belirlenmesine bağlıdır.

Proje yönetimi, projeyi gerçekleştirmek için gerekli kaynakların organize edilmesi, projenin tanımlanması, denetlenmesi ve bütün bunların belli bir disiplin içerisinde yapılması için yapılan faaliyetlerdir.

ERP Proje Adımları

Ön Analiz, projenin başlangıcında EVOKOD Bilişim gerçekçi bir plan yaparak sağlıklı bir teklif oluşturmasını sağlar, tespit edilen hedeflere ne kadar ulaşıldığını görme imkanı verir ve projenin başlangıcına ışık tutar.

Analiz ve Tasarım, sürecinde ön analizde belirlenen hedeflerden hareketle, projenin detay planı hazırlanır ve gerekli görev dağılımı yapılır. Bu plan çerçevesinde sistemin kurulabilmesi için gerekli her türlü bilgi toplanır. Gereken tasarımlar Müşteri Proje Grubu ile birlikte yapılarak “Analiz ve Tasarım Raporu” oluşturulur.

Kurulum, Danışmanlık ve Proje Yönetimi sürecinde “Analiz ve Tasarım Raporu” ndan hareketle hedeflenen sistem kurulur ve test edilir. Müşteri Proje Temsilcisi ile birlikte tespit edilen anahtar kullanıcılara, “Analiz ve Tasarım Raporu” temel alınarak pekiştirme eğitimi verilir.

Canlı Kullanıma Geçiş, aşamasında bütün testleri yapılmış olan yeni sistem, olası riskleri en aza indirmek için mevcut sistemle bir süre paralel çalıştırıldıktan sonra devreye alınır.

Scroll to Top