LOGO WMS PLATFORM

Tedarik zincirinizin en sağlam halkası!

Üretimden satışa kadar tüm değer zincirinin bütünleşik yönetiminde Depo Yönetim Sistemi kilit rol oynuyor. Bütünleşik ve otomatize depo yönetimi sayesinde işletmelerin maliyetleri düşerken verimlilikleri de artıyor. Depo süreçlerinde Logo WMS Platform kullanan işletmeler malzeme, bilgi ve para akışını entegre yönetiyor. Böylece depo süreçlerinde iyileşme sağlanıyor ve doğru ürün, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru fiyatla sunulabiliyor. Bu da hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artmasını sağlıyor.

logo wms platform ekran1

Büyük ve orta ölçekli işletmelerin tedarik zincirinde, 360 derecelik yönetim anlayışı

Yoğun rekabet ve hızın şekillendirdiği modern iş dünyasında, işletmeler operasyonlarını yürütürken hem maliyetlerden hem de zamandan tasarruf etmek istiyorlar. Bunu eş zamanlı ve sürdürülebilir şekilde sağlamak için ise 360 derecelik yönetim anlayışına ihtiyaç duyuyor. Logo WMS Platform Depo Yönetim Sistemi, büyük ve orta ölçekli işletmelerin tedarik zincirinde bu ihtiyacı karşılamak üzere dağıtım, üretim, depo ve lojistik operasyonlarının barkodlu el terminalleri üzerinden bütünsel denetimini ve iyileştirilmesini sağlıyor. Marka bağımsız yapısı sayesinde de tüm ERP çözümleriyle entegre çalışıyor ve böylece üretimden satışa kadar her noktada etkili kontrol ve yönetim sağlıyor.

Logo WMS Platform işletmenize neler kazandırır?

 • Depo düzeninin sağlanmasıyla depo alanının en etkin şekilde kullanımı
 • Çalışanların görevlerine ve iş planlarına uygun iş atamalarıyla daha verimli iş gücü kullanımı
 • İş atamalarında çalışanların adım adım yönlendirilmesiyle iş sonuçlarında iyileştirme
 • Otomasyona dayalı akıllı uygulamalarla karar ve operasyon süreçlerinde verimlilik artışı
 • Tüm depo süreçlerinin sistem üzerinden izlenmesiyle etkin kontrol

Depo süreçlerinin tek noktadan yönetimi

Logo WMS Platform, depo yönetimi işlemlerini tek bir noktadan yöneterek kanallar arasında güçlü bir müşteri deneyimi sağlıyor. Mal kabulü, depo içerisindeki yerleştirme, sevkiyat için mal toplama, sevkiyat için en uygun aracın belirlenmesi, sevkiyat ve malın müşteriye teslimatı gibi tüm depolama aşamalarında Logo WMS Platform akıllı yönlendirmelerle süreci yönetiyor. El terminallerinin sisteme entegrasyonu, en son teknolojili barkod sistemleri, farklı modüllerin kullanılabilmesi, ihtiyaca göre uyarlamalar yapılabilmesi gibi özellikler sunan Logo WMS Platform Depo Yönetim Sistemi sayesinde orta ve büyük ölçekli işletmeler maliyetlerini düşürürken verimliliklerini artırabiliyor.

Her sektörün ihtiyacına göre maksimum esneklik sağlayan altyapı

Gıda, elektronik, tekstil, beyaz eşya, yedek parça… Hangi sektörde olursa olsun, depo yönetimi yapan her işletmenin bu süreçte kendine özgü ihtiyaçları söz konusu oluyor. Logo WMS Platform, dahili olarak sunulan geliştirme aracı sayesinde sektöre ve işletmeye özel ihtiyaçlar doğrultusunda uyarlanabiliyor. Böylece, hız ve verimlilik artışı, dolayısıyla da rekabet avantajı sağlayacak iyileştirmeler kolaylıkla yapılabiliyor. Android el terminali ekranları ve süreçler kullanıcılar tarafından değiştirilebildiği gibi, Raporlandırma aracı ile Logo WMS Platform içerisindeki raporlar ve listeler de kullanıcıya özel tasarlanabiliyor. Çözümde yer alan ek tablo ve ek alan yapısı, farklı müşteri süreçlerine göre eklemeler ve uyarlamalar yapmayı kolaylaştırıyor. Ofis ekranlarına eklenebilen ek sütunlarla da istenen bilgilere hızlı erişim sağlanıyor.

Zaman ve maliyet tasarrufu

Depo yönetiminde en kritik unsur, zaman kayıplarını ve yüksek maliyetleri önleyebilmektir. Logo WMS Platform adresleme, stok kontrolü, sayım gibi depo süreçlerinde otomasyon avantajını sunarak hata payını en aza indirirken hızı da maksimum seviyeye çıkarıyor. Böylece hem depolardaki iş gücü daha verimli kullanılıyor, hem insan kaynaklı hatalar ortadan kalkıyor hem de zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.

Esnek özellikler

Logo WMS Platform; Mal Kabul, Yerleştirme, İkmal/Besleme, Sevkiyat, Mal Toplama, Stok Yönetimi ve Üretim olmak üzere geniş bir özellik yelpazesi sunuyor. Bu sayede satınalma, üretim, satış, dağıtım yönetimi, etiketleme gibi iş süreçlerinin tümü tek noktada kapsanıyor. Farklı süreçlere uyarlanabilme özelliğine sahip tek depo yönetim sistemi çözümü olan Logo WMS Platform ile her işletme, kendisine özgü tüm süreçlerde verimlilik elde ediyor.

Yeni nesil teknolojilerle uyumluluk

Barkod, RFID ve 2D barkod teknolojileri gibi yeni nesil teknolojilerle entegre olan Logo WMS Platform, etiketleme ve etiket okuma süreçlerini de sisteme dahil ederek iş verimliliğini artırıyor. Android el terminalleri ile bütünleşik çalışmasıyla bu teknolojilerin kullanımında hız ve kolaylık sağlanıyor.

El terminalleri

Barkod, RFID ve 2D barkod teknolojileri gibi yeni nesil teknolojilerle entegre olan Logo WMS Platform, etiketleme ve etiket okuma süreçlerini de sisteme dahil ederek iş verimliliğini artırıyor. Android el terminalleri ile bütünleşik çalışmasıyla bu teknolojilerin kullanımında hız ve kolaylık sağlanıyor.

Raporlama tasarım aracı

Logo WMS Platform, kendi içinde barındırdığı raporlama ve uyarlama araçlarıyla farklı sektörlerin ve işletmelerin yapılarına en uygun raporlamayı sunuyor. Böylece işletmeler bir yandan rekabet avantajı kazanırken, diğer yandan da geliştirilmesi gereken noktaları daha net görerek iş süreçlerini iyileştirebiliyor.

Üç boyutlu görselleştirme

Fiziksel olarak depoda bulunmaya gerek kalmadan, depo içinde üç boyutlu dolaşmayı mümkün kılan Logo WMS Platform ile daha etkili depo kontrolü ve daha verimli depo yerleşim düzeni sağlanabiliyor.

Robotik depo

Paletli depolara özel olarak tasarlanan AS/RS sistemlerini yönetmek için Logo WMS Platform üzerinde kurgulanan Robot modülü, tam otomatik depoların başarıyla yönetilmesini sağlıyor.

Logo WMS Platform ile neler yapabilirsiniz?

 • Rezervasyon fişleri ve sipariş rezervasyonları ile etkin sipariş yönetimi
 • Sayım rezervasyonu, hızlı ve tutarlı sayım yönetimi
 • Çok katmanlı taşıma kabı yapısı, iç içe takip edilebilen stoklama
 • Ortak kural işletme özelliği
 • Depo süreçlerine göre kural mekanizması düzenleme
 • Kullanıcı yetkilendirme, kullanıcı şifre ve oturum politikaları
 • Üst seviyede kayıt izleme ve denetim
 • Rol/kullanıcı bazlı çoklu-yetki kodları
 • Kayıt numaralamada şablon kullanımı
 • Özelleştirilebilir fiş statüleri
 • Depo katları ve adresleme yönetimine göre alan tanımlama
 • Detaylı vardiya tanımlarıyla vardiya bazında iş takibi
 • Malzeme ve cari kartlarına fotoğraf desteği ve el terminalinde kullanım
 • Üretim süreçlerinin yeniden tasarımı

Teknolojik üstünlükler

Logo’nun inovatif teknolojileri ile depo süreçlerindeki proje deneyimi bir araya getirilerek geliştirilen Logo WMS Platform, operasyonel kolaylık sunmanın yanı sıra geliştirilebilir teknolojik özellikleriyle de geleceğin depo çözümleri için gerekli zemini oluşturuyor. Endüstri 4.0 da dahil olmak üzere farklı sistemlere göre uyarlanabilen bu platform, depo süreçlerinde dijital dönüşümün geleceğini bugünden kurmanızı sağlıyor.

Esnek platform

Türkiye’nin RAD (Rapid Application Development – Hızlı Uygulama Geliştirme) aracına sahip tek depo yönetim sistemi çözümü olan Logo WMS Platform, depolardaki hassas süreçleri ihtiyaçlara göre uyarlayarak gerekli iyileştirmelerin kısa sürede ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Yenilenen kod ve makrolar

Esnek yapı için özel olarak geliştirilen ve renk desteği de eklenen WMS Platform Script, Logo WMS Platform’un adeta ana dili olarak işlev görüyor. Kod yapısı ve makro komutları baştan sona yeniden tasarlanan Logo WMS Platform’da artık makro dosyaları da veritabanı içerisinde tutuluyor, böylece sistemin güvenliği ve güvenilirliği artırılıyor.

Veritabanı yapısında değişiklik

Tümüyle sıfırdan tasarlanan Logo WMS Platform veritabanı, sunduğu teknolojik güç ve esneklik sayesinde hızlı, stabil ve güvenli çalışma imkanı sunuyor. Foreign key yapısı ile tablolar birbirine bağlı hale getiriliyor ve hem görüntüleme hem de fonksiyon yapıları her aşamada aktif şekilde kullanılabiliyor.

Temel fonksiyonlar

Logo’nun inovatif teknolojileri ile depo süreçlerindeki proje deneyimi bir araya getirilerek geliştirilen Logo WMS Platform, operasyonel kolaylık sunmanın yanı sıra geliştirilebilir teknolojik özellikleriyle de geleceğin depo çözümleri için gerekli zemini oluşturuyor. Endüstri 4.0 da dahil olmak üzere farklı sistemlere göre uyarlanabilen bu platform, depo süreçlerinde dijital dönüşümün geleceğini bugünden kurmanızı sağlıyor.

Stok Takibi
 • Raf bazında stok takibi
 • Palet takibi
 • Seri/Lot takibi
 • Rezerve edilmiş stok takibi
 • Hasarlı, red ve bloke edilmiş malların takibi
 • Sayım
 • Sevkiyat planlama
 • Araç planlama
 • Hatalı mal yüklemesi kontrolü
 • Eksik/Fazla yükleme kontrolü FIFO/FEFO’ya göre yükleme
 • Hatalı kamyon yüklemelerinin engellenmesi
 • Hatalı, eksik, fazla mal kabulünün engellenmesi
 • İrsaliye kontrolü
 • Malın doğru yere yerleştirilmesi
 • İade kontrolleri
 • Sağlam ve bozuk iadeler
 • Raf sistemi düzeni
 • Maksimum depolama alanının kullanılması
 • Depo düzeninin sağlanması
 • İş atamaları
 • Personel görev ve sorumluluklarına göre iş dağılımı
 • Yetkilendirmeler
 • Personel izleme
 • Personel performans
 • Depodan üretime sevkiyat
 • Mamul kabul
 • Kalite kontrol süreçleri
Scroll to Top