LOGO TIGER HR

Zengin modüler yapı ile süreçlerinizi adım adım yönetin

İnsan kaynağının en verimli şekilde oluşturulması ve yönetilmesi, işletmelerin finansal sonuçlarını da doğrudan etkiler. Logo, Logo Tiger HR çözümüyle işletmelerin tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. İhtiyaca göre zenginleştirilebilen modüler yapıdaki Logo Tiger HR esnek, modern ve web tabanlı yapısı sayesinde insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor.

logo tiger hr ekran1

İnsan kaynağınızdan en yüksek verimi almak için etkili çözüm: Logo Tiger HR

İşe alımdan performans değerlendirmelerine, izin takibinden organizasyon yönetimine kadar tüm insan kaynakları süreçlerini bir bütün halinde ele almak, bir işletmenin yapabileceği en önemli yatırımlardan biri. Logo’nun inovasyon odaklı yaklaşımı ve teknoloji deneyimiyle şekillenen Logo Tiger HR, bu yatırımın karşılığını kusursuz şekilde veren bir İK çözümü. İK departmanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen yapıdaki Logo Tiger HR, modüler yapısıyla ihtiyaca göre şekillendirilebiliyor. Ayrıca web tabanlı kullanım özelliği sayesinde daha hızlı ve esnek bir insan kaynağını hızlı ve etkin biçimde yönetmeyi sağlıyor. Logo Tiger HR ile çalışan memnuniyeti artarken, buna bağlı olarak iş verimliliğinde de artış gözlemleniyor.

Logo Tiger HR İK süreçlerinize ne kazandırır?​

 • Tek noktadan yönetim
 • Modüler yapı
 • Veri güvenilirliği ve tutarlılığı
 • Zaman ve iş gücü tasarrufu
 • Web tabanlı kullanım
 • Objektif performans değerlendirmesi
 • Hızlı raporlama
 • Mobil uyumlu çalışan portalı

Kurulumdan kullanıma, her noktada kolaylık

Şirket yönetiminde verimliliğin en temel koşulu, tüm bilgilerin kayıt altında olmasıdır, çünkü sağlıklı bir şekilde gelişebilmek için öncelikle doğru ve güvenilir verilerle çalışmak gerekir. Logo Tiger HR Organizasyon Yönetimi Modülü, tüm çalışanların işletme açısından gerekli bilgilerini kayıt altına alıp raporlayarak, bu anlamda İK biriminin en temel ihtiyacını karşılıyor. Personelin çalıştığı lokasyon, departmanı, görevi ve bağlı bulunduğu yönetici gibi bilgiler, Organizasyon Yönetimi Modülü üzerinden sisteme giriliyor ve böylece güvenilir bir çalışan bilgi havuzu oluşturuluyor. Bu modül ile Özlük Yönetimi Modülü’nün entegre çalışması, kişi bilgilerinin yanı sıra özlük bilgilerinin de tek noktada toplanmasını sağlıyor. Bu şekilde oluşturulan personel dosyaları aynı zamanda çalışanların işe giriş-çıkış, atama, terfi işlemlerine dair tarihçenin de saklandığı bir havuza dönüşüyor.İnsan kaynakları alanındaki gelişmelerin yanı sıra yasal mevzuatta da değişikliklerin yaşanması, bir İK çözümü açısından güncelliği ve kullanım kolaylığını en önemli özellikler haline getiriyor. İşletmenizin organizasyon yapısında yapmak istediğiniz tüm değişiklikler, Logo Tiger HR’ın kullanıcı dostu ve modüler yapısı sayesinde kolayca gerçekleştirilebiliyor. Logo Tiger HR sabit bir çözüm paketi olarak değil, modüller halinde sunulduğu için sadece ihtiyaç duyulan modüller seçilebiliyor; daha sonra ihtiyaçlar çeşitlendikçe yeni modüller eklenebiliyor. Ayrıca Logo Tiger HR’ın web tabanlı yapısı, tüm iş süreçlerini online platformlar üzerinden takip etmenizi sağlayarak işlerinize büyük bir hız da kazandırıyor. Sadece İK personeli değil, tüm çalışanlar sisteme online giriş yaparak bilgilerini düzenleyebiliyor ya da taleplerini iletebiliyor. Böylece İK süreçleri önemli ölçüde kolaylaşıp hızlanıyor.

İK verilerinizi kayıt altında tutun

Şirket yönetiminde verimliliğin en temel koşulu, tüm bilgilerin kayıt altında olmasıdır, çünkü sağlıklı bir şekilde gelişebilmek için öncelikle doğru ve güvenilir verilerle çalışmak gerekir. Logo Tiger HR Organizasyon Yönetimi Modülü, tüm çalışanların işletme açısından gerekli bilgilerini kayıt altına alıp raporlayarak, bu anlamda İK biriminin en temel ihtiyacını karşılıyor. Personelin çalıştığı lokasyon, departmanı, görevi ve bağlı bulunduğu yönetici gibi bilgiler, Organizasyon Yönetimi Modülü üzerinden sisteme giriliyor ve böylece güvenilir bir çalışan bilgi havuzu oluşturuluyor. Bu modül ile Özlük Yönetimi Modülü’nün entegre çalışması, kişi bilgilerinin yanı sıra özlük bilgilerinin de tek noktada toplanmasını sağlıyor. Bu şekilde oluşturulan personel dosyaları aynı zamanda çalışanların işe giriş-çıkış, atama, terfi işlemlerine dair tarihçenin de saklandığı bir havuza dönüşüyor.

Tüm çalışan bilgileri tek ekranda

İnsan kaynakları departmanındaki en önemli sorunlardan biri, bilgilerin farklı noktalarda tutulmasından dolayı yaşanan dosya karmaşası ve iş yüküdür. Logo Tiger HR Özlük Yönetimi Modülü, tüm çalışan bilgilerini tek noktada toplamanın yanı sıra tek ekran üzerinden gösterilmesini de sağlıyor. Böylece İK ekipleri zamandan ve iş gücünden tasarruf ediyor. Özlük Yönetimi Modülü ayrıca istenen her kritere göre tüm veritabanında detaylı arama yapabilmeyi de sağlıyor. Özlük Yönetimi Modülü, Logo’nun Bordro Plus çözümüyle de entegre çalıştığı için veriler arasında tutarlılık korunuyor. Logo Tiger HR’ın güçlü raporlama yapısı sayesinde, Özlük Yönetimi Modülü üzerinden her türlü rapor da alınabiliyor.

İşe alım aşamasından itibaren standardizasyon

Bir işletmenin başarısında insan kaynağının rolü ne kadar büyükse, doğru insan kaynağını oluşturmakta da işe alım sürecinin rolü aynı derecede önemlidir. Logo Tiger HR İşe Alım Modülü, işe alım sürecinin tamamını standardize edip daha hızlı yönetmeyi sağlayan bir çözüm olarak ilk adımın daha sağlam atılmasına yardımcı oluyor. Özgeçmişlerin toplanmasından sonraki görüşme ve seçim süreçlerinde de Logo Tiger HR İşe Alım Modülü büyük kolaylık ve zaman tasarrufu sağlıyor. Mülakat davetleri ve detayları, anketler ve görüşme tarihi ile ilgili hatırlatma e-postaları sistem üzerinden gönderilebiliyor. Görüşme öncesinde adaylar için dijital dosyalar oluşturulabiliyor ve mülakat sırasında adayla ilgili tüm notlar bu dosyaya kaydedilebiliyor. Logo Tiger HR İşe Alım Modülü, sadece İK departmanları tarafından kullanılabildiği gibi, şirketinize özel bir İşe Alım Portalı oluşturularak adayların size doğrudan başvurması da sağlanabiliyor

Ölçme-değerlendirme için en etkili yöntem

Elbette ki işe alım kadar, mevcut personelin çalışma performansını değerlendirmek de önemli. Bu değerlendirmelerin objektif ve tutarlı bir şekilde yapılması hem genel anlamda şirketin verimliliğini hem de çalışan memnuniyetini sağlıyor. Analitik ve nesnel performans değerlendirme imkanı sunan Logo Tiger HR Performans Yönetimi Modülü, veri bazlı kurgusu ve şeffaf yapısı sayesinde çalışanlara güven veriyor. Online ortamda yapılan değerlendirmeler, manuel sistemlere göre çok daha hızlı ve kesin sonuç veriyor. İK departmanı, Logo Tiger HR Performans Yönetimi Modülü’nü kullanarak değerlendirme dönemlerini belirleyip süreci takvimlendirebiliyor. Böylece tüm çalışanlar, belirlenen takvim doğrultusunda değerlendirme sürecinden geçip sonuçları Logo Tiger HR Çalışan Portalı üzerinden görebiliyor. Ayrıca y

İzin işlemlerinin takibi artık çok daha kolay

Logo Tiger HR, İK departmanlarının üzerinde ciddi bir iş yükü yaratan izin süreçlerini kolaylaştırmak üzere İzin Yönetimi Modülü’nü sunuyor. Çalışan Portalı ile entegre olan modül, çalışanların girdiği tüm izin talepleri ve bilgilerinin sistemde görülebilmesini sağlıyor. Yöneticiler, kendilerine bağlı ekiplerin izin planlarını bir şema üzerinden toplu bir biçimde görüntüleyebilirken, İK ekipleri de çalışanların yıllık izin hak edişlerini, izin kullanımlarını ve izin bakiye takibini aynı sistem üzerinde izleyebiliyor. Çalışan Portalı entegrasyonu sayesinde rapor (eksik gün) takibi, izin planlama, izin talebi, gerçekleşmiş izinler ve onay süreçleri de bütünleşik olarak sisteme işlenebiliyor. İzin yönetimi sürecinde kişi ya da izin tipi bazındaki tüm veriler kolayca raporlanarak analiz edilebiliyor.

Çalışanlarınızın gelişimini destekleyin

Çalışanların kariyer ve kişisel gelişimini desteklemek, gerek işletmenizin geleceği gerekse çalışan mutluluğu açısından büyük önem taşıyor. Bu desteğin en temel adımlarından biri de eğitimler. İK departmanları açısından çok zaman ve emek isteyen eğitim süreçleri, Logo Tiger HR Eğitim Yönetimi modülü sayesinde otomatik hale geliyor ve önemli tasarruf sağlıyor. Logo Tiger HR Eğitim Yönetimi modülü ile eğitime yapılacak yatırımlar ve ayrılacak kaynaklar kolayca belirlenip yıllık eğitim planları buna göre oluşturulabiliyor. Genel anlamda katılımcı profilleri sistem üzerinde tanımlanıp entegre bir biçimde işlenebiliyor. Diğer taraftan, eğitimlere katılan personelin eğitim tarihçesi analiz edilip taleplere ya da ihtiyaca göre yeni eğitimler planlanabiliyor. Bu eğitimlerin duyuruları da yine sistem üzerinden e-posta ile yapılabiliyor. Eğitimlerin içeriği kadar, bu eğitimlerin sağladığı somut katkının ölçülmesi de önem taşıyor. Logo Tiger HR Eğitim Modülü şirket genelindeki eğitim maliyetlerini ve elde edilen katkıyı ölçümleyip raporlayabiliyor

Çalışanlarınızdan gelen geri bildirimleri dikkate alın

İşletmenizin çalışanlara ilişkin beklentileri kadar, çalışanların işletmenizden beklentileri de önemli, çünkü bu beklentilerin karşılanması, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anlamına geliyor. Çalışanlardan geri bildirim alarak planlama yapmayı kolaylaştıran Logo Tiger HR Anket Yönetimi Modülü; tekli seçim, çoklu seçim, serbest metin girişi gibi farklı soru tiplerinde sorularla kolayca anket oluşturmayı sağlıyor. Modül tarafından otomatik olarak oluşturulan bu anketler, sistemde ilgili kişilere veya gruplara tanımlanıp bilgilendirme yapılabiliyor. Katılımcılar, ankete katılıp cevaplarını doğrudan Çalışan Portalı üzerinden İK departmanına iletebiliyor.

Çalışan Portalı’yla zaman tasarrufu ve şeffaflık

Bir işletmenin İK ekibinin en çok zamanını alan işlerden biri de çalışanların izin, rapor, eğitim, avans gibi konulardaki sorularını yanıtlamak oluyor. Ayrıca personelin doğum günleri, iletişim bilgileri, şirket haberleri gibi bilgilerin tüm çalışanlarla paylaşılması da İK ekibi için fazladan zaman ve emek anlamına geliyor. Böylece her çalışan, ihtiyaç duyduğu bilgileri portal üzerinden alabiliyor. Bu uygulama aynı zamanda şirket ile çalışan arasındaki şeffaflığı da pekiştiriyor. Logo Tiger HR Çalışan Portalı’na kişisel şifreleriyle giriş yapan personel izin, eğitim gibi konularda güncel durumunu kolaylıkla takip edebiliyor. Ayrıca izin, eğitim, avans gibi talepler de doğrudan portal üzerinden yapılıp onay durumu takip edilebiliyor. Çalışanlar ayrıca özlük bilgilerini, Logo Bordro Plus ile entegre çalıştığı durumlarda performans değerlendirme sonuçlarını da portal üzerinden görüntüleyebiliyor.

Entegre çözümler ile kesintisiz iş takibi

Logo Tiger HR, farklı Logo çözümleriyle de tam entegre çalışarak iş zekasından İş Sağlığı’na kadar kapsamlı bir çerçevede işletmelerin süreçlerini kolaylaştırıyor. Logo Tiger HR’ın Logo Bordro Plus çözümüyle entegrasyonu sayesinde Sicil Yönetimi, Bordro İşlemleri, Borç/Avans Yönetimi, İzin Yönetimi, Avans Yönetimi, Analiz ve Raporlama gibi iş fonksiyonları son derece pratik bir şekilde yönetilebiliyor. Bordro Plus’ın yardımcı araçları Doküman Yönetimi ve Görev Zamanlayıcı ile de İK departmanının iş yükü daha da azaltılarak olası hatalar en aza indirilebiliyor. Diğer taraftan, iş akışını yöneten Logo Flow ile Logo Tiger HR’ın entegrasyonuyla, insan kaynağının iş süreçlerini en verimli hale getirecek şekilde düzenlenmesi mümkün oluyor. İş analitiği çözümü Logo Mind Insight entegrasyonu ile de şirket performansı objektif bir şekilde ölçülebilirken, bu sonuçlar ile insan kaynağının verimliliği arasında bağ kuruluyor. Logo Tiger HR kapsamındaki özlük işlemleri doğrudan eLogo İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) çözümüyle de entegre edilebiliyor. Böylece işletmeler Logo Tiger HR’daki tüm özlük verilerini İSG sistemine tek tek girmek yerine, otomatik olarak eLogo İSG’ye aktarabiliyor. Bu sayede hem iş yükü ve zaman tasarrufu sağlanıyor hem de tüm İSG süreçleri uçtan uca yönetiliyor.

Logo Tiger HR Çalışan Portalı’nın sunduğu kolaylıklar

 • Kişisel bilgileri güncelleme
 • Talep – Onay yönetimi
 • Bordro zarfı görüntüleme
 • Artan etkileşim
 • Şeffaf yapı
Scroll to Top