LOGO TIGER WINGS ENTERPRISE

  • Evokod
  • Logo Tiger Wings Enterprise

Logo Tiger Wings Enterprise ile ERP sisteminizi özgürleştirin!

Logo’nun ERP alanındaki bilgi birikimi ile yeni nesil teknolojilerini bir araya getirerek geliştirdiği Wings ürün ailesi, kurumsal kaynak planlama süreçlerine yeni bir boyut kazandırıyor. Logo Tiger Wings ve Logo Tiger Wings Enterprise; rol bazlı kişiselleştirilebilir masaüstü, app-in-app, ürün içi arama motoru teknolojileri gibi özelliklerin yanı sıra web üzerinden kullanım sayesinde daha da konforlu bir çözüm sunuyor. Wings ürün ailesi, zamandan ve mekandan bağımsız bir ERP deneyimi sunarak işletmenizi her an, her yerden uçtan uca yönetebilmenizi sağlıyor.

logo tiger wings enterprise ekran1

Kurumsal kaynak planlama çözümü Logo Tiger Wings Enterprise ile tüm süreçlerinizi verimli yönetin!

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin kurumsal kaynak planlama (ERP) ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen Wings ürün ailesi, web üzerinden kullanım sayesinde mobil dünyaya uyumlu ve standart ERP çözümlerinin ötesine geçebilen bir çözüm olarak sunuluyor. Wings ERP çözümleri, gerek kendi içindeki gelişmiş fonksiyonellik gerekse app-in-app teknolojisi sayesinde eklenebilen yeni fonksiyonlarla uçtan uca bir ERP deneyimini zamandan ve mekandan bağımsız olarak sunuyor. Wings ürün ailesi, internet tarayıcısı üzerinden kullanılabiliyor ve böylece satış ekiplerinden yöneticilere kadar tüm şirket çalışanlarının iş süreçlerini verimli, etkin ve mobil bir şekilde yönetmelerini sağlıyor. Wings ERP çözümlerini kullanan işletmeler, veri yönetiminden satış operasyonlarına kadar her süreçte zaman ve maliyet tasarrufu elde ediyor, kaynaklarını yeni pazarlara açılmak, küresel rekabet avantajı kazanmak gibi faaliyetlere ayırabiliyor. Wings çözümleri, ölçeklendirilebilir yapısıyla, zaman içinde değişen gereksinimlere de kolayca uyum sağlıyor.

Tüm ihtiyaçlarınız için tek çözüm

İş süreçlerinizi çok daha kolay, pratik, esnek ve etkin bir şekilde yönetebilmenizi sağlayan, kalite ve verimlilik anlayışıyla geliştirilen Logo Wings ERP çözümleri, tüm süreçlerinizi bu anlayışla yönetmenizi sağlıyor. Böylece birimler arası bilgi akışı doğru ve güncel verilerle sağlanıyor, karmaşık iş süreçleri sadeleştirilip düzenleniyor.

Finansal verilerinizi doğru yorumlayın

Wings ERP çözümleri, sadece yerel pazardaki rekabette değil, küreselleşen ekonominin uluslararası operasyonlarında da avantaj sağlayan bir finansal performans için gerekli zemini oluşturuyor. Esnek döviz sistemi ve raporlama yapısıyla uluslararası faaliyetleri takipetme,güncel kârlılık analizlerine ulaşma imkanı sağlıyor. Logo Tiger Wings ve Logo Tiger Wings Enterprise çözümünde yer alan ödeme ve tahsilat planı tanımları ise her türlü ihtiyaca cevap verecek bir esneklik sunuyor. Belirlediğiniz limit ve kurallar çerçevesinde risk takibi ve elektronik ortamda ihtar gönderimi yapılabiliyor; cari hesaplar için Ba-Bs mutabakatları da tek tuşla hazırlanıp yine elektronik ortamda gönderilebiliyor.

Mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına (FAS52 veya US GAAP uyumlu amortisman hesaplamaları) tam uyum

İşletmelerin, tüm operasyonlarında mevzuata uyumlu hareket edebilmek için öncelikle veri tutarlılığı sağlamaları gerekiyor. Logo Wings ürün ailesi, operasyonel işlemler ile muhasebe kayıtları arasında yer alan çift yönlü denetim özelliğiyle sistem tutarlılığını ve kullanıcı hatalarını asgari düzeye indiriyor. Türk Ticaret Kanunu yükümlülükleri kapsamında, istenen döneme ait finansal ve mali raporlama, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun şekilde doğrudan sistem üzerinde yapılabiliyor. Genel muhasebe işlemlerinde yer alan yerel ve raporlama dövizi cinsinden finansal tablo ve raporlar bu konudaki tüm ihtiyacı karşılarken, masraf merkezleri ve proje kartları da yönetimsel raporlama amacıyla kullanılabiliyor. e-Beyanname seçenekleri ise hazırlanan beyannamelerin otomatik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesini sağlıyor.

Sabit kıymetlerin değerini takip edin

Mevzuat gereksinimlerinizin yanı sıra satın alma işlemi, sabit kıymetin personele zimmetlenmesi ve elden çıkarılması gibi süreçlerinizi de Sabit Kıymet Takip Ekranı ile takip edebilirsiniz. Bu modüldeki birden fazla amortisman tablosu desteği sayesinde, Vergi Usul Kanunu’na göre yerel para birimi üzerinden, yurt dışı raporlamaya uygun raporlama dövizi üzerinden ve yine TFRS’ye göre yerel para birimi üzerinden amortisman hesaplaması yapılabiliyor. Ayrıca farklı amortisman hesapları, ayrı muhasebe hesapları üzerinden muhasebeye aktarılabiliyor.

Şirket gruplarında tek merkezden yönetim

İşletmeniz birden fazla firmayı içeriyorsa, Logo Wings ERP çözümleri ile grup bünyesindeki bütün firmalarda süreçleri etkin bir şekilde yönetebilmenizi sağlıyor. Finans Yönetimi Ekranı üzerinden sunulan bu kolaylık sayesinde grup bazında kârlılık hesaplanabiliyor, envanter bir bütün olarak görülebiliyor, nakit akışı şirketlerin tamamına göre analiz edilebiliyor. Konsolide Tablolar özelliği ile gruptaki her bir işletmenin aktif, borç, öz kaynak, gelir ve giderleri bir araya getirilebiliyor. Böylece birden çok işletmenin aktif, pasif, gelir ve giderleri ile gayri nakdi yükümlülükleri tek bir ortaklığa aitmiş gibi gösterilerek finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında tasarruf sahiplerine, yatırımcılara, denetim mercilerine ve ilgili diğer kişilere bilgi verilebiliyor.

Daha güvenilir bir dış ticaret yapısı

Logo Wings ERP çözümleri Dış Ticaret Ekranı, ithalat ve ihracat işlemlerini daha etkin, daha verimli ve yasal yükümlülüklere daha uygun şekilde gerçekleştirmeyi sağlıyor. Tüm yükümlülükler muhasebe, finans, satın alma, satış ve dağıtım gibi diğer süreçlerle uyumlu ve entegre olarak ERP üzerinden takip edilebiliyor.

Verimli üretim, düşük maliyet

Karmaşık üretim süreçlerini kontrol altına almak, değişken müşteri siparişlerinin terminlerine uyum, tedariğin eksiksiz yapılması, ihtiyaçlara göre stokların yönetilmesi gibi işlemler ve süreçler, üretim yapan işletmelerin en çok ihtiyaç duyduğu ve önceden kurgulanması gereken senaryolardır. Tüm sürecin baştan sona etkin yönetimi için kompleks yapıda sistemlerin bir araya gelmesi gerekir. Logo Tiger Wings Enterprise, üretim süreçlerinizi optimize ederek safha bazlı yönetmenizi, takip etmenizi ve raporlamanızı sağlıyor. Malzeme ve operasyonlara kalite kontrol sonuçlarının girilmesiyle üretim süreçleri iyileştiriliyor, hata payı düşürülüyor. Logo Tiger Wings Enterprise’ın sunduğu üretim planlama yöntemleri, gerekli malzeme ihtiyaçlarını hesaplıyor, makinelerin verimliliğini yönetiyor ve siparişlerin zamanında teslim edilmesini sağlıyor.

Ana üretim çizelgeleme (MPS)

Ana Üretim Çizelgeleme fonksiyonu ile satış sipariş ve talepleri teslim tarihlerine göre planlanabiliyor, böylece siparişlerin zamanında teslim edilmesi sağlanıyor. Malzemelerin stok durumları, sipariş ve taleplere göre karşılama miktarları Gantt şeması üzerinde görselleştiriliyor ve bu sayede hızlı karar almak mümkün oluyor.

Malzeme ihtiyaç planlama (MRP)

Malzeme İhtiyaç Planlama fonksiyonu ise planlanacak sipariş ve talepler için günlük, haftalık, aylık veya belirtilen zaman süreci içerisinde ilgili siparişlere ait mamul, yarı mamul ve hammadde ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlıyor. Stok durumu, kapasite dolulukları, tedarik süreleri, üretim süreleri ve teslim tarihleri açısından dikkatli bir planlama yapma imkanı veren bu fonksiyon sayesinde ilgili siparişler istenen tarihte hazırlanabiliyor. Planlama ekranındaki filtreleme özelliği kullanılarak, sadece seçili siparişlere ait ürünler için değil, özel filtrelerle sonlu ve sonsuz kapasiteye göre planlama da yapılabiliyor.

Siparişe teslim tarihi ataması (CTP)

Siparişe Teslim Tarihi ataması fonksiyonu, aldığınız siparişler için en gerçekçi ve ulaşılabilir teslim tarihlerini belirlemenizi sağlıyor. Bu fonksiyon kullanılarak kapasite doluluğu, stok durumu, tedarik süresi ve üretim sürelerine göre en uygun teslim süreleri zahmetsizce belirlenebiliyor. Bu teslim sürelerine göre de siparişin tüm üretim aşamaları kontrol edilebiliyor. Birden fazla siparişe teslim tarihi ataması yapılırken malzeme ve cari hesap bazlı öncelikler verilip planlama süreçleri daha etkili şekilde yönetilebiliyor.

Kapasite çizelgeleme

Kapasite Çizelgeleme fonksiyonu, planlanmış ve devam eden üretim emirlerini Gantt şeması üzerinde izleyip gerekli değişiklikleri yapmaya olanak tanıyor. Üretim emirleri ve bu üretim emirlerine bağlı alt ve üst üretim emirlerinin tarihlerinin yanı sıra üretim emri işlem süresi de değiştirilebiliyor. Üretim emirlerinin alternatif makinelere yönlendirilmesiyle çizelgeleme süreçleri kontrol edilebiliyor.

Maliyet muhasebesi

Logo Tiger Wings Enterprise Maliyet Muhasebesi modülü; malzeme, genel gider, istasyon ve işçilik maliyetlerini hesaplayarak safha bazlı üretim maliyeti değerlendirmesi yapmaya imkan tanıyor. Böylece işletmede yapılan tüm üretimin maliyetleri, ilgili üretimi etkileyen tüm kriterler dikkate alınarak hesaplanıyor; satış öncesi ve stok durumunda birim maliyetler görülebiliyor.

En Kârlı Tedarik Yönetimini Seçin

Tedarik sürecinde en önemli kriter, kalite ile uygun fiyatı bir arada sunan tedarikçileri seçmektir. Logo Wings ERP ürün ailesi ile tedarikçilerden alınan teklifleri değerlendirmek, karşılaştırmak ve satın alma kararını hızlıca vermek mümkün oluyor. Tedarikçi seçiminin ardından onay mekanizmalarının ve evrak akışına ait süreçlerin standartlaştırılmasıyla da zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor.

Stok Operasyon Kalitenizi Artırın

Stok Kontrol fonksiyonu; stok, hedef ve stratejilerinizi oluşturup takip etmenizi, anlık stok değer ve seviyelerinizi izlemenizi, envanter maliyetlerinizi kontrol etmenizi sağlıyor. Farklı ürün yelpazeleri ile çalışanlar için tasarlanmış malzeme sınıflandırması ve seviyelendirilmiş hiyerarşi sayesinde ürünler kolayca takip edilebiliyor. Matris ara birimi ile aynı türdeki malzemeler farklı özelliklerle izlenebiliyor, binlerce malzemeyi ilgilendiren bir değişiklik sadece tek bir tanımı değiştirerek güncellenebiliyor. Farklı birimlerle izleme özelliği sayesinde malzemeler sınırsız sayıda birimle takip edilirken, çevrim katsayıları özelliği ile de tek bir birim üzerinden raporlama yapılabiliyor. Boyut tanımlaması yapılarak malzeme veya stok kutularının boyut bilgileri kaydediliyor ve gerek ambarda gerekse lojistik aşamasında bu bilgilere göre en uygun yerleşim hesaplanabiliyor

Uygun fiyatlandırma, zamanında teslimat

Fiyatlandırma, hızlı tekliflendirme, sevkiyat gibi süreçler müşteri memnuniyeti açısından kritik öneme sahip. Sipariş ve teslimat için gerekli olan tüm evrakların oluşturulmasından zamanında teslimat yapılmasına kadar geçen sürecin tamamı Logo Wings ERP çözümleriyle ile entegre bir şekilde yönetilebiliyor. Sadece Türk lirası değil, dövizli fatura kesimi ve ödemelerin dövizli takibi de sistem üzerinde sorunsuzca yapılarak yurt dışı operasyon ya da satış süreçleri kolaylaştırılıyor. Logo Wings ERP çözümlerinin sunduğu kolaylıklar, satış ekibinin ürün seçimi ve fiyatlandırma süreçleriyle başlıyor. Sayısı kimi zaman binleri bulan alternatifler arasından müşteri için en uygun ürünleri seçen satış ekibiniz, en uygun fiyatlandırmayı da sistem üzerinden hızlıca yapıyor. Müşteri yönetimi süreçlerini desteklemek ve satış ekibinin işini kolaylaştırmak üzere, müşteri bilgileri ve iş ilişkileri, Müşteri Borç Bilgileri Takibi ekranı üzerinden tarih sırasıyla takip edilebiliyor. Düzenli çalışılan müşteriler için özel şablonlar oluşturularak teklifler otomatik olarak hazırlanabiliyor. Logo Tiger Wings ve Logo Tiger Wings Enterprise çözümleri sayesinde, müşterilere ve ürünlere en uygun kampanya stratejileri de kolayca belirlenebiliyor ve bu kampanyalardan toplanan veriler analiz edilerek sonraki kampanyalar için yol gösterecek sonuçlar elde ediliyor. Etkin bir satış ve dağıtım süreci ile operasyonlar doğru şekilde ve zamanında yönetilebildiği için müşterilere sunulan hizmet kalitesi artıyor; müşteri memnuniyetindeki artış, işletmenize rekabet avantajı olarak yansıyor.

Plasiyer takibi

Satış ekibinin performansını değerlendirmeye ve artırmaya yönelik uygulamalar da içeren Logo’nun Wings ERP ürün ailesi, plasiyer bazında satış hedefleri belirlemeyi ve buna göre performans ölçümü yapabilmeyi sağlıyor. Satış personelinin ziyaret planlarını en etkili ve verimli şekilde düzenlemek üzere yine sistem üzerinden rota tanımlamak ve etkin bir dağıtım planı oluşturmak mümkün oluyor.

Üstün teknoloji

Logo Wings ERP çözümleri, gerek masaüstü uygulaması üzerinden gerekse HTML 5 katmanı sayesinde işletim sisteminden bağımsız olarak tüm internet tarayıcıları üzerinden kullanılabiliyor. Diğer bir deyişle, web kullanımı ve dokunmatik tablet ekranlarına özel tasarlanmış kullanıcı arayüzleri ve Sanal Klavye desteği sayesinde, mobil cihazlarla da ERP çözümüne her an erişim mümkün. Bu da müşteriler, iş ortakları ve tedarikçilerle her an kesintisiz iletişim halinde olmak anlamına geliyor. Şirket içi süreçlerin verimli ve etkin yönetimi, veri işleme sürecindeki hataların azaltılması ve çalışanların karar alma sürecinde bilgiye anında ulaşabilmesi gibi birçok fayda sağlayan zengin fonksiyonlarıyla, ek olarak satın alınabilen opsiyonel modül paketleriyle de ihtiyacınıza özel ERP paketini oluşturmanıza imkan veriyor.

Bir bütün olarak Logo çözüm ailesi

Logo portföyünde yer alan pek çok çözüm, Wings ERP çözümlerine hızlı ve sorunsuz bir şekilde entegre edilebiliyor. İnsan Kaynakları Yönetimi, e-Çözümler, İş Akış Yönetimi Çözümü, Müşteri İlişkileri Yönetimi Çözümü, İş Analitiği Çözümleri, Depo Yönetimi Sistemi, Saha Satış Yönetimi Çözümleri, Perakende Çözümleri yazılımlarıyla entegre çalışabilen Logo Tiger Wings ve Logo Tiger Wings Enterprise kurumsal süreçlerinizi sadece kaynak planlamayla sınırlamayıp bütünsel yönetim imkanı sunuyor ve böylece iş verimliliğinizi artırmanızı sağlıyor.

Yönetici konsolu ile bir bakışta analiz

Yönetici Konsolu, gerek resmin bütününü görebilmek gerekse anlık bilgiler alabilmek açısından yönetim kademesi için büyük bir avantaj sağlıyor. Konsoldaki göstergeler yöneticinin odak noktasına ya da değişen beklentilerine göre kolayca özelleştirilebiliyor. Örneğin en çok satılan ürünler, en etkin müşteriler, stok ve alacak devir hızları, kasa ve banka durumu tek panel üzerinden kontrol edilebiliyor. Anlık durum bilgilerinin yanı sıra, özet bilgiler de sunularak yöneticilerin karar alma süreleri kısaltılabiliyor; bu da işletmeye çeviklik ve esneklik kazandırıyor.

Daha fazlasını isteyenler için widget ve app’ler

Logo Wings ERP çözümlerini kullanan işletmelerin tüm beklentilerini karşılamak için sunulan widget ve app’ler, Logo’nun “geliştirilebilir ürünler” anlayışını desteklemeye devam ediyor. Ürün içinde yer alan standart özelliklerin yanı sıra birçok fonksiyon ya da ek özelliği tek tıkla app ya da widget olarak indirmek mümkün oluyor. App-in-app teknolojisi sayesinde sisteme entegre edilen app’ler ile mevcut uygulamalar ihtiyaçlar doğrultusunda zenginleştirilebiliyor. İndirilen app’in özelliklerine bağlı olarak, bu yeni nitelikler platformdan bağımsız da kullanılabiliyor. En sık kullanılan işlemleri sağ çubuk üzerinde görüntüleme olanağı sunan widget’lar ile istenen bilgiye hızla erişilebiliyor. İhtiyaçlarınız ve beklentileriniz doğrultusunda Logo ve Çözüm Ortakları tarafından geliştirilerek ürün içinde hazır gelen veya Logo Store üzerinden satın alınabilen widget ve app’leri masaüstünüze kolayca ekleyebilir ve tek tuşla ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı dostu tasarım

Arayüz tasarımlarında belirleyici unsur, kullanıcı deneyimidir. Teknoloji ile kullanıcının buluşma noktası olan arayüzler ne kadar konforlu olursa, kullanıcı deneyimi de o kadar iyileşecek, kullanılan çözümlerin benimsenme oranı artacaktır. Logo ERP çözümleri için geliştirilen yeni arayüzlerin temelinde işte bu gerçek yatıyor.

İlk adımda yanınızda

ERP çözümünü kullanmaya başladığınız ilk andan itibaren Logo yanınızda! İlk kurulumla birlikte, hangi özelliğe nereden erişebileceğinizi, hangi fonksiyonları ne şekilde kullanabileceğinizi anlatan bir video ile size hoş geldiniz diyoruz. Anlaşılır, sade ve etkili olacak şekilde tasarlanan bu video-rehberler sadece çözümler için değil, app ve benzeri eklentiler için de hizmetinize sunuluyor.

Masaüstünüz tam istediğiniz gibi

Sol barda yer alan “Yeni Masaüstü Ekleme” özelliği sayesinde ana ekran sadece sık kullanılan fonksiyonlara ayrılabiliyor; istendiği anda bu fonksiyonlara yenileri kolayca eklenebiliyor. Masaüstüne alınan fonksiyonlar, sürükle-bırak yöntemiyle klasör mantığında gruplanabiliyor; bu sayede birbiriyle ilişkili fonksiyonlar bir arada tutularak masaüstünün daha düzenli olması sağlanıyor. Kullanım kolaylığı, zaman tasarrufu ve verimlilik sağlayan bu yapı, iş veriminizi artırırken, estetik tasarımıyla da gözünüze hitap ediyor. Kullanıcılara hız kazandırmak amacıyla, kısayol tuşlarında da özelleştirme imkanı sunan ERP çözümleri, oluşturulan kısayol kısayol komutlarında değişiklik yapma olanağı sağlıyor. Kısacası, masaüstünüzde ihtiyaç duyduğunuz her özellik, Logo Wings ERP Çözümlerinde bir araya getiriliyor.

Estetik ve kullanışlı tasarım

Arka plan renkleri, sayfa kontrastı, ikon renkleri ve boyutları yeniden düzenlenerek görsel açıdan daha estetik ve okunması kolay bir tasarım uygulandı. Arka plan istendiği anda kolayca değiştirilebilirken, yazı rengi de seçilen plana göre otomatik olarak değişiyor. Böylece her zeminde en uygun görsel konfor sunuluyor.

Açık pencereler arasında kaybolmaya son

Çok sayıda pencere arasında sürekli geçiş yapmak zorunda kalan kullanıcılar açısından en büyük ihtiyaç, doğru pencereyi hızla fark ederek doğru sayfayı açmak. İşte bu nedenle, Logo Wings ERP Çözümleri, açık pencerelerin tamamı ekranın alt kısmında, kolayca takip edilebilecek ikonlarla sunuluyor.

Erişim ağacı yeniden anasayfada

Erişim ağacı özelliği sayesinde tüm fonksiyonları tek noktadan görebilmek mümkün! Ayrıca menüdeki herhangi bir fonksiyon tek tıklamayla kısayol olarak masaüstüne eklenebiliyor. Erişim ağacındaki Mega Menü alanı ise tam ekran modunda kullanıldığında çözümdeki bütün menüler ve alt menüler tek ekranda görülebiliyor.

Bulmanın en kolay yolu: Aramak

Her ne kadar istenen fonksiyonlar erişim ağacı üzerinden kolayca bulunabilse de “arama” butonunun daha görünür bir şekilde masaüstüne alınmasıyla, Logo Tiger Wings’de aradığınızı bulmak çok kolay.

Modül bağımsız formlar

Logo Tiger Wings içinde yer alan formlara yeni alanlar ekleyebilir, bu alanlarla listelerde kolayca arama yapabilirsiniz. Bu özellik, programlama dili bilmeye gerek duymadan, kolay ve hızlı görsel uyarlama ile geliştirilen formları kullanıcı bazında da özelleştirmeyi mümkün hale getiriyor. Ayrıca Logo Tiger Wings ile oluşturulan formlara sihirbaz yardımı ile eksiksiz bilgi girişi yapılabiliyor. Diğer taraftan, farklı modüllere ait ekranlar aynı anda açılıp işlem yapılabiliyor. Böylece ihtiyaç duyulan bilgiler, modülden bağımsız olarak, çalışılan ekranı kapatmaya gerek kalmadan elde ediliyor.

Dış bağlantılara doğrudan erişim

ERP çözümünü kullanırken, farklı bir kaynaktaki bir tabloya, dokümana, uygulamaya, klasöre ya da web sitesine ihtiyacınız olduğunda, sistemden çıkmanıza artık hiç gerek yok. Sık kullanılan Excel, Word, Powerpoint gibi Windows programlarının yanı sıra herhangi bir dış bağlantının kısayolu da masaüstüne eklenebiliyor ve tüm uygulamalara program içerisinden hızla ulaşılabiliyor.

Scroll to Top