LOGO TIGER 3 ENTERPRISE

Logo Tiger 3 Enterprise çözümüyle ERP’de yeni bir deneyim

Logo’nun ERP alanındaki bilgi birikimi ile yeni nesil teknolojilerini bir araya getirerek geliştirdiği LogoTiger 3 ERP Çözümleri, kurumsal kaynak planlama süreçlerine yeni bir bakış açısı getiriyor. Logo Tiger 3 ERP Çözümleri ölçeklenebilir, esnek, geliştirilebilir, güvenilir ve sektör bağımsız yapısıyla değişen ihtiyaçlara kolaylıkla uyum sağlıyor. Rol bazlı kişiselleştirilebilir masaüstü, app-in-app, ürün içi arama motoru teknolojileri gibi özelliklerle zenginleştirilen bu çözümler, kolay entegrasyon yeteneğiyle de ihtiyaca göre yeniden şekillendirilebiliyor. LogoTiger 3 ERP Çözümleri, kullanıcı yorumları dikkate alınarak geliştirilen estetik tasarımıyla uçtan uca benzersiz bir ERP deneyimi sunuyor.

tiger 3 ekran1

Orta ve büyük işletmeler için verimli ve etkin yönetim!

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen Logo Tiger 3 ERP Çözümleri, gerek kendi içindeki gelişmiş fonksiyonellik gerekse app-inapp teknolojisi sayesinde eklenebilen yeni fonksiyonlarla uçtan uca bir ERP deneyimi sunuyor. Logo Tiger 3 ERP Çözümleri portföyünde yer alan Logo Tiger 3 çözümü, pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerin tüm iş süreçlerini verimli ve etkin yönetmelerini sağlıyor. Logo Tiger 3 kullanan işletmeler, veri yönetiminden satış operasyonlarına kadar tüm süreçlerde zaman ve maliyet tasarrufu elde ediyor, kaynaklarını yeni pazarlara açılmak, küresel rekabet avantajı kazanmak gibi faaliyetlere ayırabiliyor. Kapsamlı üretim faaliyetleri olan orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik Logo Tiger 3 Enterprise ise üretimde sürdürülebilir verimliliği destekliyor, süreçleri kolaylaştırıyor, geniş fonksiyon yelpazesiyle üretim süreçlerindeki ihtiyaçları karşılıyor. Logo Tiger 3 Enterprise, ölçeklendirilebilir yapısıyla, zaman içinde değişen gereksinimlere kolayca uyum sağlıyor.

Tüm ihtiyaçlarınız için tek çözüm

İşletmenizdeki iş süreçlerini çok daha kolay, pratik ve düşük maliyetlerle etkin bir şekilde yönetebilmenizi sağlayan Logo Tiger 3 ERP Çözümleri, kalite ve verimlilik anlayışını, çalışan düzeyinden başlayarak tüm süreçlere yaygınlaştırıyor. Böylece birimler arası bilgi akışı doğru ve güncel verilerle sağlanıyor, karmaşık iş süreçleri sadeleştirilip düzenleniyor. Sisteme bilgi girişi olduğunda tüm bölümler yetkileri dahilinde doğrudan güncel bilgiye ulaşabiliyor. Tedarik süreçlerinden müşteri ilişkileri yönetimine kadar tüm faaliyetler tek noktadan ve tutarlı şekilde yürütülebiliyor. Kullanıcılar arasında eş zamanlı iletişim sağlanıyor, böylece zamandan ve gereksiz iletişim trafiğinden tasarruf ediliyor. Logo Tiger 3 ERP Çözümleri, tüm ihtiyaçlarınız düşünülerek hazırlanmış birçok standart modülün yanında, işletmenize özel çözümleri de bulabileceğiniz opsiyonel modüller de sunuyor. Bu sayede, orta ve büyük ölçekli tüm işletmeler, kendileri için en uygun ERP paketini oluşturabiliyor.

Finansal verilerinizi doğru yorumlayın

Kritik finansal fonksiyonlar ile doğru bilgiye anında ulaşmanızı sağlayan Logo Tiger 3 ERP Çözümleri sayesinde işletmenize yönelik stratejik kararlarınız için güvenilir bir altyapı oluşturabilir ve finansal performansınızı artırabilirsiniz. Logo Tiger 3 ERP Çözümleri, sadece yerel pazardaki rekabette değil, küreselleşen ekonomi içinde uluslararası operasyonlarda da avantaj sağlayan bir finansal performans için gerekli zemini oluşturuyor. Esnek döviz sistemi ve raporlama yapısıyla uluslararası faaliyetleri takip etme, güncel kârlılık analizlerine ulaşma imkanı sağlıyor. Logo Tiger 3 ERP Çözümlerinde yer alan ödeme ve tahsilat planı tanımları ise her türlü ihtiyaca cevap verecek bir esneklik sunuyor. Belirlediğiniz limit ve kurallar çerçevesinde risk takibi ve elektronik ortamda ihtar gönderimi yapılabiliyor; cari hesaplar için Ba-Bs mutabakatları da tek tuşla hazırlanıp yine elektronik ortamda gönderilebiliyor.

Mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına (FAS52 veya US GAAP uyumlu amortisman hesaplamaları) tam uyum

İşletmelerin, tüm operasyonlarında mevzuata uyumlu hareket edebilmek için öncelikle veri tutarlılığı sağlamaları gerekiyor. Logo Tiger 3 ERP Çözümleri operasyonel işlemler ile muhasebe kayıtları arasında yer alan çift yönlü denetim özelliğiyle sistem tutarlılığını ve kullanıcı hatalarını asgari düzeye indiriyor. Türk Ticaret Kanunu yükümlülükleri kapsamında, istenen döneme ait finansal ve mali raporlama, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun şekilde doğrudan sistem üzerinde yapılabiliyor. Genel muhasebe işlemlerinde yer alan yerel ve raporlama dövizi cinsinden finansal tablo ve raporlar bu konudaki tüm ihtiyacı karşılarken, masraf merkezleri ve proje kartları da yönetimsel raporlama amacıyla kullanılabiliyor. Logo Tiger 3 ERP Çözümlerinde yer alan e-Beyanname seçenekleri ise hazırlanan beyannamelerin otomatik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesini sağlıyor.

Sabit kıymetlerin değerini takip edin

Mevzuat gereksinimlerinizin yanı sıra satın alma işlemi, sabit kıymetin personele zimmetlenmesi ve elden çıkarılması gibi süreçlerinizi de Logo Tiger 3 ERP Çözümlerindeki Duran Varlık Yönetimi modülü ile takip edebilirsiniz. Bu modüldeki birden fazla amortisman tablosu desteği sayesinde, Vergi Usul Kanunu’na göre yerel para birimi üzerinden, yurt dışı raporlamaya uygun raporlama dövizi üzerinden ve yine TFRS’ye göre yerel para birimi üzerinden amortisman hesaplaması yapılabiliyor. Ayrıca farklı amortisman hesapları, ayrı muhasebe hesapları üzerinden muhasebeye aktarılabiliyor.

Şirket gruplarında tek merkezden yönetim

İşletmeniz birden fazla firmayı içeriyorsa, Logo Tiger 3 ERP Çözümleri grup bünyesindeki bütün firmalarda süreçleri etkin bir şekilde yönetebilmenizi sağlıyor. Bu çözümler sayesinde grup bazında kârlılık hesaplanabiliyor, envanter bir bütün olarak görülebiliyor, nakit akışı şirketlerin tamamına göre analiz edilebiliyor. Logo Tiger 3 ERP Çözümlerinin Konsolide Tablolar özelliği ile gruptaki her bir işletmenin aktif borç, öz kaynak, gelir ve giderleri bir araya getirilebiliyor. Böylece birden çok işletmenin aktif, pasif, gelir ve giderleri ile gayri nakdi yükümlülükleri tek bir ortaklığa aitmiş gibi gösterilerek finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında tasarruf sahiplerine, yatırımcılara, denetim mercilerine ve ilgili diğer kişilere bilgi verilebiliyor.

Daha güvenilir bir dış ticaret yapısı

Logo Tiger 3 ERP Çözümlerinin Dış Ticaret modülü, ithalat ve ihracat işlemlerini daha etkin, daha verimli ve yasal yükümlülüklere daha uygun şekilde gerçekleştirmeyi sağlıyor. Tüm yükümlülükler muhasebe, finans, satın alma, satış ve dağıtım gibi diğer süreçlerle uyumlu ve entegre olarak Logo Tiger 3 ERP Çözümleri üzerinden takip edilebiliyor.

Verimli üretim, düşük maliyet

Karmaşık üretim süreçlerini kontrol altına almak, değişken müşteri siparişlerinin terminlerine uyum, tedariğin eksiksiz yapılması, ihtiyaçlara göre stokların yönetilmesi gibi işlemler ve süreçler, üretim yapan işletmelerin en çok ihtiyaç duyduğu ve önceden kurgulanması gereken senaryolardır. Tüm sürecin baştan sona etkin yönetimi için kompleks yapıdasistemlerin bir araya gelmesi gerekir. LogoTiger 3 ERP Çözümlerinden Logo Tiger 3 Enterprise, üretim süreçlerinizi optimize ederek safha bazlı yönetmenizi, takip etmenizi ve raporlamanızı sağlıyor. Malzeme ve operasyonlara kalite kontrol sonuçlarının girilmesiyle üretim süreçleriiyileştiriliyor, hata payı düşürülüyor. LogoTiger3Enterprise’ın sunduğu üretim planlama yöntemleri, gerekli malzeme ihtiyaçlarını hesaplıyor, makinelerin verimliliğini yönetiyor ve siparişlerin zamanında teslim edilmesini sağlıyor. Maliyet Muhasebesi modülü ise malzeme maliyetlerini, genel gider maliyetlerini, istasyon ve işçilik maliyetlerini hesaplayarak safha bazlı üretim maliyeti değerlendirmesi yapmaya imkan tanıyor

Ana üretim çizelgeleme (MPS)

Ana Üretim Çizelgeleme (MPS) fonksiyonu ile satış sipariş ve talepleri teslim tarihlerine göre planlanabiliyor, böylece siparişlerin zamanında teslim edilmesi sağlanıyor. Malzemelerin stok durumları, sipariş ve taleplere göre karşılama miktarları Gantt şeması üzerinde görselleştiriliyor ve bu sayede hızlı karar almak mümkün oluyor.

Malzeme ihtiyaç planlama (MRP)

Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) fonksiyonu ise planlanacak sipariş ve talepler için günlük, haftalık, aylık veya belirtilen zaman süreci içerisinde ilgili siparişlere ait mamul, yarı mamul ve hammadde ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlıyor. Stok durumu, kapasite dolulukları, tedarik süreleri, üretim süreleri ve teslim tarihleri açısından dikkatli bir planlama yapma imkanı veren bu fonksiyon sayesinde ilgili siparişler istenen tarihte hazırlanabiliyor. Planlama ekranındaki filtreleme özelliği kullanılarak, sadece seçili siparişlere ait ürünler için değil, özel filtrelerle sonlu ve sonsuz kapasiteye göre planlama da yapılabiliyor.

Siparişe teslim tarihi ataması (CTP)

Siparişe Teslim Tarihi Atanması CTP fonksiyonu ise, aldığınız siparişler için en gerçekçi ve ulaşılabilir teslim tarihlerini belirlemenizi sağlıyor. Bu fonksiyon kullanılarak kapasite doluluğu, stok durumu, tedarik süresi ve üretim sürelerine göre en uygun teslim süreleri zahmetsizce belirlenebiliyor. Bu teslim sürelerine göre de siparişin tüm üretim aşamaları kontrol edilebiliyor. Birden fazla siparişe teslim tarihi ataması yapılırken malzeme ve cari hesap bazlı öncelikler verilip planlama süreçleri daha etkili şekilde yönetilebiliyor.

Kapasite çizelgeleme

Kapasite Çizelgeleme fonksiyonu, planlanmış ve devam eden üretim emirlerini Gantt şeması üzerinde izleyip gerekli değişiklikleri yapmaya olanak tanıyor. Üretim emirleri ve bu üretim emirlerine bağlı alt ve üst üretim emirlerinin tarihlerinin yanı sıra üretim emri işlem süresi de değiştirilebiliyor. Üretim emirlerinin alternatif makinelere yönlendirilmesiyle çizelgeleme süreçleri kontrol edilebiliyor.

Maliyet muhasebesi

Üretim maliyetlerini hesaplamak için sunulan Maliyet Muhasebesi; malzeme, genel gider, istasyon ve işçilik maliyetlerini hesaplayarak safha bazlı üretim maliyeti değerlendirmesi yapmaya imkan tanıyor. Böylece işletmede yapılan tüm üretimin maliyetleri, ilgili üretimi etkileyen tüm kriterler dikkate alınarak hesaplanıyor; satış öncesi ve stok durumunda birim maliyetler görülebiliyor.

En kârlı tedarik yönetimini seçin

Tedarik sürecinde en önemli kriter, kalite ile uygun fiyatı bir arada sunan tedarikçileri seçmektir. Logo Tiger 3 ERP Çözümleriyle tedarikçilerden alınan teklifleri değerlendirmek, karşılaştırmak ve satın alma kararını hızlıca vermek mümkün oluyor. Tedarikçi seçiminin ardından onay mekanizmalarının ve evrak akışına ait süreçlerin standartlaştırılmasıyla da zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor.

Stok operasyon kalitenizi artırın

Logo Tiger 3 ERP Çözümleri stok, hedef ve stratejilerinizi oluşturup takip etmenizi, anlık stok değer ve seviyelerinizi izlemenizi, envanter maliyetlerinizi kontrol etmenizi sağlıyor. Farklı ürün yelpazeleri ile çalışanlar için tasarlanmış malzeme sınıflandırması ve seviyelendirilmiş hiyerarşi sayesinde ürünler kolayca takip edilebiliyor. Matris ara birimi ile aynı türdeki malzemeler farklı özelliklerle izlenebiliyor, binlerce malzemeyi ilgilendiren bir değişiklik sadece tek bir tanımı değiştirerek güncellenebiliyor. Farklı birimlerle izleme özelliği sayesinde malzemeler sınırsız sayıda birimle takip edilirken, çevrim katsayıları özelliği ile de tek bir birim üzerinden raporlama yapılabiliyor. Yine Logo Tiger 3 ERP Çözümleri üzerinde boyut tanımlaması yapılarak malzeme veya stok kutularının boyut bilgileri kaydediliyor ve gerek ambarda gerekse lojistik aşamasında bu bilgilere göre en uygun yerleşim hesaplanabiliyor.

Uygun fiyatlandırma, zamanında teslimat

Fiyatlandırma, hızlı tekliflendirme, sevkiyat gibi süreçler müşteri memnuniyeti açısından kritik öneme sahip. Sipariş ve teslimat için gerekli olan tüm evrakların oluşturulmasından zamanında teslimat yapılmasına kadar geçen sürecin tamamı Logo Tiger 3 ERP Çözümleri ile entegre bir şekilde yönetilebiliyor. Sadece Türk lirası değil, dövizli fatura kesimi ve ödemelerin dövizli takibi de sistem üzerinde sorunsuzca yapılarak yurt dışı operasyon ya da satış süreçleri kolaylaştırılıyor. LogoTiger 3 ERP Çözümlerinin sunduğu kolaylıklar, satış ekibinin ürün seçimi ve fiyatlandırma süreçleriyle başlıyor. Sayısı kimi zaman binleri bulan alternatifler arasından müşteri için en uygun ürünleri seçen satış ekibiniz, en uygun fiyatlandırmayı da sistem üzerinden hızlıca yapıyor. Müşteri yönetimi süreçlerini desteklemek ve satış ekibinin işini kolaylaştırmak üzere, müşteri bilgileri ve iş ilişkileri tarih sırasıyla takip edilebiliyor. Düzenli çalışılan müşteriler için özel şablonlar oluşturularak teklifler otomatik olarak hazırlanabiliyor. Logo Tiger 3 ERP Çözümleri sayesinde, müşterilere ve ürünlere en uygun kampanya stratejileri de kolayca belirlenebiliyor ve bu kampanyalardan toplanan veriler analiz edilerek sonraki kampanyalar için yol gösterecek sonuçlar elde ediliyor. Etkin bir satış ve dağıtım süreci ile operasyonlar doğru şekilde ve zamanında yönetilebildiği için müşterilere sunulan hizmet kalitesi artıyor; müşteri memnuniyetindeki artış, işletmenize rekabet avantajı olarak yansıyor. Satış ekibinin performansını değerlendirmeye ve artırmaya yönelik uygulamalar da içeren LogoTiger 3 ERP Çözümleri, plasiyer bazında satış hedefleri belirlemeyi ve buna göre performans ölçümü yapabilmeyi sağlıyor. Satış personelinin ziyaret planlarını en etkili ve verimli şekilde düzenlemek üzere yine sistem üzerinden rota tanımlamak ve etkin bir dağıtım planı oluşturmak mümkün oluyor.

Üstün teknoloji

Logo Tiger 3 ERP Çözümleri, işletmelerin kurumsal kaynak planlama ihtiyaçlarını uçtan uca karşılama vaadini yerine getirirken, şirketlere ya da sektörlere özgü farklılıklardan kaynaklanan gereksinimleri de esnek yapısıyla karşılıyor. Logo Tiger 3 ERP Çözümlerini kullanan işletmeler, ihtiyaçlarına en uygun modülleri ve eklentileri kullanarak ideal ERP paketini oluşturabiliyor.

Bir bütün olarak Logo çözüm ailesi

Logo portföyünde yer alan pek çok çözüm, Logo Tiger 3 ERP Çözümlerine hızlı ve sorunsuz bir şekilde entegre edilebiliyor. İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri, e-Çözümler, İş Akış Yönetimi Çözümü, Müşteri İlişkileri Yönetimi Çözümü, İş Analitiği Çözümleri, Depo Yönetim Sistemi Çözümleri, Saha Satış Yönetimi Çözümleri, Perakende Çözümleri ile entegre çalışabilen Logo Tiger 3 ERP Çözümleri, kurumsal süreçlerinizi sadece kaynak planlamayla sınırlamayıp bütünsel yönetim imkanı sunuyor ve böylece iş verimliliğinizi artırmanızı sağlıyor.

Yönetici konsolu ile bir bakışta analiz

Logo Tiger 3 ERP için oluşturulan Yönetici Konsolu, gerek resmin bütününü görebilmek gerekse anlık bilgiler alabilmek açısından yönetim kademesi için büyük bir avantaj sağlıyor. Konsoldaki göstergeler yöneticinin odak noktasına ya da değişen beklentilerine göre kolayca özelleştirilebiliyor. Örneğin en çok satılan ürünler, en etkin müşteriler, stok ve alacak devir hızları, kasa ve banka durumu tek panel üzerinden kontrol edilebiliyor. Anlık durum bilgilerinin yanı sıra, özet bilgiler de sunularak yöneticilerin karar alma süreleri kısaltılabiliyor; bu da işletmeye çeviklik ve esneklik kazandırıyor

Daha fazlasını isteyenler için widget ve app’ler

Logo Tiger 3 ERP Çözümlerini kullanan işletmelerin tüm beklentilerini karşılamak için sunulan widget ve app’ler, Logo’nun “geliştirilebilir ürünler” anlayışını desteklemeye devam ediyor. Ürün içinde yer alan standart özelliklerin yanı sıra birçok fonksiyon ya da ek özelliği tek tıkla app ya da widget olarak indirmek mümkün oluyor. LogoTiger 3 ERP Çözümlerindeki app-in-app teknolojisi sayesinde sisteme entegre edilen app’ler ile mevcut uygulamalar ihtiyaçlar doğrultusunda zenginleştirilebiliyor. İndirilen app’in özelliklerine bağlı olarak, bu yeni nitelikler platformdan bağımsız da kullanılabiliyor. Logo Tiger 3 ERP Çözümlerinin yeni arayüzünde bu widget ve app’lerin kullanımını daha da kolaylaştıracak tasarım özellikleri sunuluyor. Örneğin, en sık kullanılan işlemleri sağ çubuk üzerinde görüntüleme olanağı sunan widget’lar ile istenen bilgiye hızla erişilebiliyor. İhtiyaçlarınız ve beklentileriniz doğrultusunda Logo ve Çözüm Ortakları tarafından geliştirilerek ürün içinde hazır gelen veya Logo Store üzerinden satın alınabilen widget ve app’leri masaüstünüze kolayca ekleyebilir ve tek tuşla ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı dostu tasarım

Arayüz tasarımlarında belirleyici unsur, kullanıcı deneyimidir. Teknoloji ile kullanıcının buluşma noktası olan arayüzler ne kadar konforlu olursa, kullanıcı deneyimi de o kadar iyileşecek, kullanılan çözümlerin benimsenme oranı artacaktır. Logo Tiger 3 ERP Çözümleri için geliştirilen yeni arayüzlerin temelinde işte bu gerçek yatıyor.

İlk adımda yanınızda

Logo Tiger 3 ERP Çözümlerini kullanmaya başladığınız ilk andan itibaren Logo yanınızda! İlk kurulumla birlikte, hangi özelliğe nereden erişebileceğinizi, hangi fonksiyonları ne şekilde kullanabileceğinizi anlatan bir tanıtım turu ile size hoş geldiniz diyoruz. Anlaşılır, sade ve etkili olacak şekilde tasarlanan bu tanıtıcı rehberler sadece çözümler için değil, app ve benzeri eklentiler için de hizmetinize sunuluyor.

Masaüstünüz tam istediğiniz gibi

Sol barda yer alan “Yeni Masaüstü Ekleme” özelliği sayesinde ana ekran sadece sık kullanılan fonksiyonlara ayrılabiliyor; istendiği anda bu fonksiyonlara yenileri kolayca eklenebiliyor. Masaüstüne alınan fonksiyonlar, sürükle-bırak yöntemiyle klasör mantığında gruplanabiliyor; bu sayede birbiriyle ilişkili fonksiyonlar bir arada tutularak masaüstünün daha düzenli olması sağlanıyor. Kullanım kolaylığı, zaman tasarrufu ve verimlilik sağlayan bu yapı, iş verimliliğinizi artırırken estetik tasarımıyla da gözünüze hitap ediyor. Kullanıcılara hız kazandırmak amacıyla kısayol tuşlarında da özelleştirme imkânı sunan Logo Tiger 3 ERP Çözümleri, oluşturulan kısayol komutlarında değişiklik yapma olanağı sağlıyor. Kısacası, masaüstünüzde ihtiyaç duyduğunuz her özellik, Logo Tiger 3 ERP Çözümlerinde bir araya getiriliyor.

Estetik ve kullanışlı tasarım

Logo Tiger 3 ERP Çözümleri yeni arayüzünde arka plan renkleri, sayfa kontrastı, ikon renkleri ve boyutları yeniden düzenlenerek görsel açıdan daha estetik ve okunması kolay bir tasarım uygulandı. Arka plan istendiği anda kolayca değiştirilebilirken, yazı rengi de seçilen plana göre otomatik olarak değişiyor. Böylece her zeminde en uygun görsel konfor sunuluyor.

Erişim ağacı anasayfada

Logo Tiger 3 ERP Çözümlerinin kullanıcılarına sunduğu erişim ağacı özelliği sayesinde tüm fonksiyonları tek noktadan görebilmek mümkün oluyor; menüdeki herhangi bir fonksiyon tek tıklamayla kısayol olarak masaüstüne eklenebiliyor. Erişim ağacındaki Mega Menü alanı ise tam ekran modunda kullanıldığında çözümdeki bütün menüler ve alt menüler tek ekranda görülebiliyor.

Bulmanın en kolay yolu: Aramak

Her ne kadar istenen fonksiyonlar erişim ağacı üzerinden kolayca bulunabilse de “arama” butonunun daha görünür bir şekilde masaüstünde sunulmasıyla, Logo Tiger 3 ERP Çözümlerinde aradığınızı bulmak çok kolay.

Kişiye özel ve modül bağımsız formlar

Logo Tiger 3 ERP Çözümleri içinde yer alan formlara yeni alanlar ekleyebilir, bu alanlarla listelerde kolayca arama yapabilirsiniz. Logo Tiger 3 ERP Çözümlerinin bu özelliği, programlama dili bilmeye gerek duymadan, kolay ve hızlı görsel uyarlama ile geliştirilen formları kullanıcı bazında da özelleştirmeyi mümkün hale getiriyor. Ayrıca Logo Tiger 3 ERP Çözümleri ile oluşturulan formlara sihirbaz yardımı ile eksiksiz bilgi girişi yapılabiliyor. Diğer taraftan, farklı modüllere ait ekranlar aynı anda açılıp işlem yapılabiliyor. Böylece ihtiyaç duyulan bilgiler, modülden bağımsız olarak, çalışılan ekranı kapatmaya gerek kalmadan elde ediliyor.

Dış bağlantılara doğrudan erişim

Logo Tiger 3 ERP Çözümünüzü kullanırken, farklı bir kaynaktaki bir tabloya, dokümana, uygulamaya, klasöre ya da web sitesine ihtiyacınız olduğunda, sistemden çıkmanıza gerek yok. Sık kullanılan Excel, Word, Powerpoint gibi Windows programlarının yanı sıra herhangi bir dış bağlantının kısayolu da masaüstüne eklenebiliyor ve tüm uygulamalara program içerisinden hızla ulaşılabiliyor.

Scroll to Top