VERİ YEDEKLEME ÇÖZÜMLERİ

  • Evokod
  • Veri Yedekleme Çözümleri

Veri Yedekleme Çözümleri

Sürekli değişen ve gelişen teknolojiler, kurum ve kuruluşların IT altyapılarını güvenilir bir biçimde sağlam temeller üzerine kurmayı elzem kılmaktadır. EVOKOD Bilişim, tüm dünyada, orta ve büyük ölçekli firmalarda kabul görmüş yedekleme yazılım çözümleriyle, firmaların bilgi sistemlerine özgü yedekleme ve veri yönetimi stratejileri oluşturarak, yedekleme çözümleri sunmaktadır. Yedekleme sistemlerinin kurulumu; yedeklenecek veri miktarı, yedekleme sıklığı, yedeklenen verinin zaman içerisinde değişme oranı ve maksimum veri kaybı gibi parametrelere bağlıdır. Bu sistemlerin, birden fazla sunucunun eş zamanlı yedekleme işlemini yapabilmesi, işletim sistemlerinin kayıt dosyalarını tam ve eş zamanlı olarak yedekleyebilmesi ve işletim sistemleri üzerinde çalışan veritabanı uygulamalarının yedeklerini sistem kapatılmadan alabilmesi gerekmektedir. EVOKOD Bilişim, tüm risk analizlerini yaparak, veri yedekleme çözümü üretmekte ve yaşanabilecek dış kaynaklı sorunları en aza indirgemektedir.

VERİ YEDEKLEME YAZILIMLARI

Firmalar için çok büyük önem arz eden verilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde saklanması, ortaya çıkabilecek bir problem durumunda; gizlilik derecesi yüksek veya hayati öneme sahip verilerin kaybolmasına neden olabilmektedir. Herhangi bir nedenle zarar gören veriler, firmaların çalışma süreçlerinde ciddi zararlara yol açabilmektedir. Bu nedenle kurumsal ve ticari firmaların, bu konuya daha hassas yaklaşması gerekir.

EVOKOD Bilişim, olası bir veri kaybı durumunda, veriye en hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilmeye imkan sağlayan depolama ve yedekleme çözümleri sunmaktadır.

Scroll to Top