LOGO MİND BUDGET

Hızlı, güvenilir, tutarlı bütçe süreçleri​

Logo’nun güçlü ve inovatif teknolojileriyle geliştirilen Logo Mind Budget, işletmelerin bütçe yönetimi süreçlerini kolaylaştırıp hızlandırmanın yanı sıra, oluşturulan bütçelerin güvenilirliğini de artırıyor. Tutarlı öngörüler ve isabetli kararlar için ilk adım olan Logo Mind Budget ile bütçe hazırlama süresi önemli ölçüde kısalırken, bütçe revizyonu da kolaylaşıyor. Logo Mind Budget’ın kazandırdığı daha sağlıklı tahmin ve daha doğru bütçe planlama yetenekleri, finansal başarıyı da artırıyor.

logo mind budget ekran1

Bütçenizi hazırlarken Logo Mind Budget konforunu yaşayın

Bütçe dönemleri, bir işletmenin gelecek rotasının ve finansal tablosunun çizilmesi açısından kritik zamanlardır. Genellikle yoğun emek ve uzun zaman alan bu süreçlerde verilerin doğruluğu ve güvenirliği, öngörülerin isabetli olması, revizyon yapabilme esnekliği gibi özellikler büyük önem taşır. İnovatif çözümleriyle işletmelere destek olan Logo, bütçeleme süreçlerini kolaylaştırmak, bütçe güvenilirliğini artırmak, dolayısıyla da finansal sonuçları iyileştirmek üzere Logo Mind Budget bütçe yönetimi çözümünü sunuyor. İşletmeler, Logo Mind Budget ile otomasyonun gücünden yararlanarak geleceğe çok daha güvenle bakıyor.

Logo Mind Budget işletmenize neler kazandırır?

  • Departman, organizasyon, şirket bazlı bütçeleme ve farklı bütçelerin konsolidasyonu
  • Excel sayfası mantığıyla kolay bütçe tasarımı
  • Dövizli bütçe oluşturma
  • Logo Mind Insight iş analitiği çözümü ve Logo ERP çözümleriyle entegrasyon

Tüm bütçe süreçleriniz için tek çözüm

Bütçe hazırlama döneminde doğru ve güncel verilerle çalışmak, isabetli bütçelerin ilk adımı oluyor. Logo Mind Budget, güçlü kontrol mekanizmalarıyla veri kontrolü sağlarken, veri giriş uygulamalarında da hataya yer bırakmayan bir sistem sunuyor. Gelişmiş yazılım mimarisi sayesinde esnek ve güvenilir bir çalışma platformu sağlayan bu çözüm, bütçe hazırlamada disiplin ve tutarlılığın garantisi oluyor. Logo Mind Budget, bütçe süreçlerinin daha hızlı ve kolay hale gelmesiyle iş gücü ve zaman tasarrufu sağlarken, maliyet kontrolünü ve finansal sonuçları da iyileştiriyor

Veri girişi aşamasından itibaren hız ve güvenlik

İşletmenizin gelecek dönem bütçesini hazırlarken elinizdeki en değerli kaynak, verileriniz. Logo Mind Budget, maksimum doğrulukla veri girişini sağlayan yapısıyla, bütçe güvenilirliğini de artırıyor. Ayrıca Microsoft Excel ile uyumlu mimarisi sayesinde Excel’den hızlı veri aktarımı yapılabiliyor. Organizasyon şemaları, bütçe kalemleri, alt bütçeler, bütçe boyutları ve ödeme planları sistem üzerinde ve tek bir ekrandan kolayca tanımlanabiliyor, böylece planlanan bütçeler hızlı bir şekilde hayata geçirilebiliyor. Bu sayede, bütçe hazırlama döneminde harcanan zaman ve emek de önemli ölçüde azalarak insan kaynağı tasarrufu sağlanıyor.

Esnek mimariyle farklı bütçe modelleri

Farklı işletmelerin farklı bütçe beklentilerine hitap eden ve esnek bütçe mimarisi oluşturma altyapısı sunan Logo Mind Budget istediğiniz ölçekte bütçeler hazırlamanızı sağlıyor. Dilediğiniz hiyerarşik kırılımları içeren bu bütçeler, finansal durumun farklı katmanlarda analiz edilmesine imkan veriyor.

Farklı kırılımlarda bütçeleme

Logo Mind Budget ile departman, organizasyon, şirket bazlı bütçeleme yapılabilirken, her bir bütçe içinde yer alan kalemler, hesap planına bağlı olarak oluşturulabiliyor. Herhangi bir alt bütçe, genel bütçe mimarisi içerisinde birden fazla noktaya yansıtılarak kullanılabiliyor. Böylece genel bütçenin tutarlılığı artırılıyor. Bütçede hedef ve gerçekleşen değerlerin takibi de yapılarak yüzde bazlı ve sayısal farklar alınabiliyor ve önceki yıllarla kıyaslanabiliyor. Ayrıca bütçe kalemleri hedeflere göre dağıtılmak isteniyorsa, Logo Mind Budget ile tutara, yüzdeye, bir önceki yılın tutar veya oranlarına veya çeyreklere göre çeşitli dağıtım seçenekleri kullanılabiliyor.

Bütçe konsolidasyonuyla genel tabloyu görün

Logo Mind Budget ile departman, organizasyon ya da fonksiyon bazlı hazırlanan bütçeler, yine sistem üzerinde konsolide edilebiliyor. Böylece alt bütçeler arasında uyum sağlanırken, işletmenizin genel bütçe tablosu da hızlı bir şekilde ortaya çıkarılabiliyor. Örneğin, pazarlama departmanı için hazırlanan bütçe, genel bütçeyle konsolide ediliyor ve daha sonra alt kırılımdaki bütçelere de aynı ekran üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca nakit akış raporu, gelir tablosu ve bilanço gibi finansal raporlar da Logo Mind Budget üzerinden alınabiliyor.

Yetki bazlı giriş

Bütçe hazırlama süreci bir ekip işidir. Logo Mind Budget, ayrıntılı yetkilendirme özelliğiyle ilgili tüm kademelerin kendi yetki seviyelerine uygun ekranları görmelerini sağlıyor. Böylece hem görev tanımlamaları daha kolay yapılıyor hem de zamanlanmış görevler ve bütçe kilitleme gibi gelişmiş özelliklerle sistem daha güvenli ve etkin hale geliyor.

Kolay bütçeleme

İşletmenizin yeni dönem bütçesini hazırlarken bir önceki bütçeden yararlanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Logo Mind Budget, önceki yılın bütçesini kopyalayarak bunun üzerinden yeni dönemi planlamayı mümkün kılıyor.

Bütçe üzerinde notlar alın

Zaman geçtikçe, bütçe kalemleri de artıyor ve farklılaşıyor. Logo Mind Budget, kullanıcıların bu ayrıntılı bütçe kalemleri arasında kaybolmaması ve diğer kullanıcıları da bilgilendirebilmesi için işlevsel not alma özelliği sunuyor. Bütçe üzerine eklenen açıklayıcı notlar, bir yandan çalışanlar arasındaki iletişimi ve bilgilendirmeyi güçlendirerek bütçenin güvenilirliğini artırırken, diğer yandan da bütçe takibini kolaylaştırıyor.

Global yapıya uyum

Logo Mind Budget, dövizli ve çok şirketli çalışma özelliğiyle global ölçekte faaliyet gösteren ve büyümeyi hedefleyen işletmeler için de tercih edilen bir bütçeleme çözümü olarak öne çıkıyor. Global pazarda çalışan ya da yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiği işletmeler, Logo Mind Budget ile global kriterlere uygun finansal raporlar hazırlayabiliyor.

Kullanıcı dostu tasarım

Arayüz tasarımlarında belirleyici unsur, kullanıcı deneyimidir. Teknoloji ile kullanıcının buluşma noktası olan arayüzler ne kadar konforlu olursa, kullanıcı deneyimi de o kadar iyileşecek, kullanılan çözümlerin benimsenme oranı artacaktır. Logo Mind Budget arayüzü de bu gerçekten yola çıkıyor. Farklı sektörlerdeki işletmelerin çalışma alışkanlıklarına yanıt veren tasarım sayesinde çalışanlar Logo Mind Budget’a hızla uyum sağlayabiliyor. Microsoft Excel hücre ve sayfa yapısına benzer tasarımıyla hızlı veri girişi sağlayan çözüm, yenilikçi, ölçeklenebilir, ortak çalışmaya açık ve bilgi işlemden bağımsız yapısıyla da kullanım kolaylığı sunuyor.

Üstün teknoloji

Esnek mimarisinin yanı sıra farklı çözümlerle kolay entegrasyon imkanı da sunan Logo Mind Budget, güçlü teknolojik altyapısıyla bütçeleme sürecini uçtan uca güvenle yönetiyor. Logo Mind Insight İş Analitiği çözümüyle entegrasyon sayesinde, Logo Mind Budget’ta yer alan tüm bilgiler istendiği şekilde raporlanabiliyor; anlık olarak görüntülenebiliyor; sıralama, filtreleme, koşullu biçimlendirme, kolon taşıma/gizleme ve çeşitli biçim değişiklikleri yapılabiliyor; raporlar tekrar kullanım için kaydedilebiliyor. Logo ERP çözümleriyle entegrasyonla da ERP üzerinde yer alan tüm bilgiler bütçe hazırlıklarında kullanılarak raporlanabiliyor.
Scroll to Top