LOGO PAYROLL

Bordro işlemlerini bulut üzerinde güvenle Logo Payroll ile Yönetin!

Emek ve zaman açısından her ölçekten işletme için önemli bir maliyet kalemi olan bordro süreçleri, Logo güvencesiyle buluta taşınıyor. Logo Payroll, veri güvenliğinden taviz vermeden tüm bordro işlemlerini bulut üzerinde abonelik sistemiyle yönetiyor. Bordro uygulamalarını uçtan uca dijitalleştiren Logo Payroll, yatırım gerektirmeyen bulut tabanlı yapısı sayesinde maliyet tasarrufu sağlarken, bordro süreçlerine getirdiği otomasyonla da iş gücü ve zaman tasarrufu kazandırıyor.

logo payroll ekran1

İşletmeniz hangi ölçekte olursa olsun, bordro işlemlerini bulut üzerinde güvenle yöneten Logo Payroll ile hız, mevzuata uyum ve verimlilik kazanın!

İnsan Kaynakları ekipleri açısından ciddi bir zaman ve iş yükü anlamına gelen bordro süreçleri, işletmelerin ölçeği büyüdükçe daha da ağırlaşıyor. Bazı işletmeler bu iş yükünü azaltmak için dışarıdan hizmet almayı tercih ediyor. Oysa bu iş yükünü dış kaynaklara değil, dijital çözümlere aktarmak mümkün. İK yönetimindeki köklü deneyimiyle bugüne dek farklı ihtiyaçlara göre çeşitli çözümler sunan Logo, şimdi de bulut-tabanlı bordro çözümü Logo Payroll’u portföyüne ekledi. Herhangi bir yatırıma gerek olmadan, anında devreye alınıp doğrudan abonelik sistemiyle çalışan Logo Payroll, bordro süreçlerinde tüm verileri güvenle ve en son mevzuata uygun şekilde işleyip yönetiyor.

Logo Payroll size neler ne kazandırır?

 • Bordro süreçlerinde dijitalleşme
 • Mevzuata tam uyumluluk ve değişikliklere göre esnek uyarlama
 • Bulut üzerinde kolay kurulum, anında kullanım
 • Yazılım ve donanım maliyetlerinden tasarruf
 • Logo uzmanlığıyla etkin veri güvenliği
 • Aylık ve yıllık kiralama modeli sayesinde esnek fiyatlandırma
 • Kullanıcı dostu arayüz sayesinde kolay kullanım
 • Uzman ekipler tarafından sunulan hızlı ve sonuç odaklı destek hizmetleri

Bordro süreçlerinde hız, güvenilirlik ve uyumluluk

Bordro ve temel İK süreçlerini bulut üzerinde abonelik bazlı bir servis olarak sunan Logo Payroll, her ölçekten işletmeye uygun bir çözüm olarak Logo İK Çözümleri portföyüne eklendi. Logo’nun uzun yıllara dayalı yerleşik (on-premise) çözüm deneyiminin yanı sıra İK profesyonelleriyle yapılan çalışmalardan da güç alınarak tasarlanan ve uzmanlar tarafından 6 ay boyunca test edildikten sonra piyasaya sunulan Logo Payroll, bordro süreçlerini buluta taşımakla İK ekiplerinin dijital dönüşümünde önemli bir adım daha atıyor. Puantaj kaydından yan haklar yönetimine, bordroların çalışanlar tarafından online izlenebilmesinden, özlük bilgileri yönetimine kadar pek çok işlem, Logo Payroll ile bulut üzerinde ve mobil ortamda, Logo güvencesiyle kolayca yapılabiliyor.

Tablet ya da sabit cihazlar üzerinden erişim

Bulut çözümleri işletmelere pek çok süreci hızla devreye alma imkanı sunmanın yanı sıra, her an ve her yerden veriye erişim fırsatı da veriyor. Masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlar, tabletler ya da akıllı telefonlar üzerinden kullanılabilen Logo Payroll’a kesintisiz online erişim, hem çalışanların hem de İK yöneticilerinin ve ekiplerinin zamandan ve mekandan bağımsız işlem yapabilmesini sağlıyor.

Güncel mevzuatın yakından takibi ve uyumluluk

Bulut tabanlı yapısı ve Logo’nun etkin mevzuat takibi sayesinde Logo Payroll, bordro süreçlerine ilişkin tüm yasal değişikliklere anında uyum sağlıyor. Bu çevik uyum yeteneği sonucunda kullanıcılar her an en güncel kurallara göre çalıştıklarından emin olabiliyor, herhangi bir yasal sorunla karşılaşmıyor. Logo Payroll, teşvikler ve yan haklar konusunda da tam uyumluluk kazandırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na işe alım, işten çıkış, muhtasar beyannameleri gibi bildirimleri otomatik olarak iletilebilmesini sağlıyor.

Bordro işlemlerinde büyük kolaylık

Çok zaman alan bordro işlemlerini daha kolay ve hızlı gerçekleştirmeyi sağlayan Logo Payroll Özlük Yönetimi, Organizasyon Yönetimi, İzin Yönetimi, Kurum Entegrasyonları, Ücret Simülasyon Desteği, Esnek Raporlama, kolay aktarım özellikleriyle tüm bordro süreçlerini bir bütün halinde yönetiyor.

İşletmeye özel organizasyon yönetimi

Logo Payroll’un Organizasyon Yönetimi özelliği, herhangi bir işletmenin organizasyon yapısını yasal, bölgesel, idari, finansal ve benzeri başlıklar altında hiyerarşik olarak birleştiriyor. Böylece İK ekipleri son derece gelişmiş ve detaylı organizasyon şemalarını kolayca oluşturabiliyor, bu şemaları tarih bazında takip edebiliyor, şema üzerinde arama yapabiliyor.

Logo Payroll’un sunduğu hizmetler

 • Online kullanım
 • Özlük bilgileri
 • Puantaj kaydı
 • Dosya aktarımı
 • Banka ödeme formatı
 • Çoklu şirket yönetimi
 • Mali müşavir bilgilendirmeleri
 • Yan haklar yönetimi
 • e-Postayla bordro gönderimi
 • Net-brüt yönetimi
 • Çalışan portali
 • Ücret simülasyonu
 • İzin yönetimi
 • Organizasyon yönetimi
 • Mevzuat takibi

İK ekiplerine büyük destek: Çalışan Yönetimi

Özellikle yeni girişler, terfiler, izinler, özlük bilgileri gibi zaman alan ve düzenli takip gerektiren işlemler Logo Payroll ile kolaylaşıyor. Çalışanların hızlı veri girişi ile tanımlanabilmesini sağlayan Logo Payroll, sonrasında da değişen verilerin kolay takibini mümkün hale getiriyor. Her çalışana ilişkin tüm bilgilerin 360 derecelik bir bakışla çizelgeler ve grafikler halinde izlenebilmesi gerek İK ekiplerine gerekse yönetim kademesine zaman ve verimlilik kazandırıyor

Ödeme ve bütçe yönetimi artık çok daha kolay

Çalışanların organizasyon şemasındaki konumları ve tanımlarına göre gelir, kesinti, puantaj gibi hesaplamalar Logo Payroll ile kolayca yapılabiliyor. Puantaj ve benzeri işlemlerin birey bazında ya da toplu halde yapılabilmesi, prim ve teşviklerin hesaplama sürecini hızlandırıyor.
Öte yandan ödemelere ilişkin mevzuat değişikliklerinin Logo tarafından yakın takibi ve Logo Payroll üzerinden otomatik olarak güncellenmesi sayesinde tüm ödeme ve bütçe yönetimi de kolaylaşıyor. Çalışanlara banka aracılığıyla yapılacak ödemelerin emirleri de yine sistem üzerinden oluşturulabiliyor. Logo Payroll’un ücret simülasyon sihirbazları da gelecek dönemlere ilişkin tahmini ücret artışları, yan hak tanımları, yeni personel alımı ya da işten ayrılmalara göre alternatif senaryolar oluşturabiliyor. Böylece maliyetlerin öngörülebilmesi ve daha verimli bütçe çalışmalarının yapılabilmesi sağlanıyor.

Ekip ne kadar büyük olursa olsun etkili izin yönetimi

Özellikle büyük ölçekli işletmelerde izin planlama ve yönetimi süreçleri karmaşık olabiliyor. Logo Payroll’un sunduğu kolay izin girişi ve takibi özelliği sayesinde izin planlama işlemi sadeleşiyor. Tüm izinler takvim üzerinde izlenebilirken, kalan izin hesaplama, çalışma günleri, mazeret izinleri gibi detaylar da etkili şekilde yönetilebiliyor. Öte yandan çalışanlar Logo Payroll’un Çalışan Portali üzerinden kolayca izin talebinde bulunurken, yöneticiler de izin onaylarını yine portal üzerinden verebiliyor.

Etkin raporlama

Tüm verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayan Logo Payroll, bu verileri aynı zamanda gelişmiş ve detaylı raporlara da dönüştürebiliyor. Yatay bordro, icmal gibi raporlarının yanı sıra kolayca tanımlanabilen parametreler ve esnek seçimler sayesinde istenen detayda gelişmiş raporlar hazırlanabiliyor.

Logo güvencesiyle destek hizmetleri

Logo Payroll’un satın alınmasından sistem konfigürasyonuna ya da kullanım sürecindeki sorulara kadar her noktada Logo’nun uzman desteği yanınızda! Yetkin destek ekibimiz, Logo Payroll ile ilgili tüm sorulara hızla ve çözüm odaklı yanıtlar sunuyor.

Logo teknolojisinin avantajlarından faydalanın

Dijital dönüşümün lider kuruluşlarından Logo, teknolojik yetkinliğini Logo Payroll’a da yansıtarak bulut-tabanlı çözümlerdeki öncülüğünü bir kez daha kanıtlıyor

Kurulum gerektirmeyen bulut-tabanlı çözüm

Logo portföyünde önemli bir konuma sahip bulunan bulut-tabanlı çözümler, özellikle kurulum maliyetleri açısından işletmelere önemli bir avantaj kazandırıyor. Sunucu gibi ek donanımlara ya da işletmedeki bilgisayarlara ayrı ayrı yazılımlar kurmaya gerek bırakmayan Logo Payroll, aylık ya da yıllık abonelikle birlikte hemen bordrolama işlemlerine başlamayı sağlıyor. Sistem bulut üzerinde çalıştığı için donanım bakım maliyetleri de söz konusu olmuyor.

Logo uzmanlığıyla güvenli kullanım

Bulut çözümlerinde en yeni teknolojileri kullanan ve kapsamlı deneyimini her geçen gün artıran Logo güvencesiyle, bulutta tutulan tüm veriler daima koruma altında oluyor. Bu sayede Logo Payroll’daki verilerin kaybı ya da yetkisiz kişilerle paylaşılması gibi güvenlik açıkları söz konusu olmuyor.

Scroll to Top